fbpx

Uluslararası İlişkiler

AKADEMİK

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

Ulusal sınırların çeşitli sebeplerle esnediği günümüzde, bir yandan uluslararası çapta çatışmalar devam ederken diğer yandan işbirliği olanakları artmaktadır. Gerek çatışmalara gerekse işbirliği olanaklarına sebep olan gelişmeler incelendiğinde siyasi, askeri, ekonomik, sosyal ve çevresel temelde çok boyutlu bir resim ortaya çıkmaktadır. Bu çok boyutluluk uluslararası ilişkiler disiplinin önemini daha da artırmıştır. Bu kapsamda; Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programı’nın amacı; uluslararası sistemin çok boyutluluğu göz önünde bulundurulmak kaydıyla, uluslararası ilişkilerin belirli konularında öğrencilerin bilgi birikimlerini ve analiz becerilerini artırmalarına yardımcı olarak ileri derecede uzmanlaşmayı sağlamaktır.

 

Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programı, yukarıda ifade edilen amaca uygun olarak, özgür bir düşünce ortamında sunulacak dersler yardımıyla, geniş bir yelpazede birçok sektörde istihdam edilebilecek uzmanlar yetiştirmeyi hedeflemektedir.

 

Bu çerçevede, programdan mezun olan öğrenciler sahip oldukları uzmanlığı üniversitelerin akademik kadrolarında, öncelikle Dışişleri Bakanlığı ve Avrupa Birliği Bakanlığı olmak üzere çeşitli bakanlıkların uzman kadrolarında, özel sektörde uluslararası ilişkiler uzmanlığına ihtiyaç duyulan pozisyonlarda ve ayrıca çeşitli araştırma ve düşünce kuruluşlarında kullanabileceklerdir.

 

Bilgi Formu

Online Başvuru Formu

Enstitü Duyurularıİstanbul Arel Üniversitesi

Duyurular, Haberler, Etkinlikler

Arel Duyurular


 

 

Arel Etkinlikler


 

 

Basında Arel


 

 

Arel Haberler