fbpx

Uluslararası Ticaret ve Lojistik

AKADEMİK

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yüksek Lisans programı ile lisans eğitimlerini iktisadi ve idari bilimler ve benzeri alanlarda tamamlamış olanların yanı sıra farklı lisans altyapılarında eğitim almış olan mezunların da dış ticaret, gümrük ve dış ticaret finansmanı alanlarında daha etkin ve uzmanlık gerektiren sektörlere yönelmelerini sağlayacak ve onların yoğun rekabet ortamında başarıya ulaşmalarına katkı sağlayacak bilgi, beceri ve yetkinliklerle donatmayı hedefleyen çağdaş bir üst düzey program tasarlamaktayız.

 

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yüksek Lisans programı ile amaçlanan; uluslararası ticaretin kavram, kurum ve mekanizmalarını içeren teorik birikim ile sektör gerçeklerini uyum içinde yansıtan öğrencilerimize, bu alanda değişen/gelişen dünya trendlerini yakında izleyebilme, analitik yorumlayabilme ve ulusal/küresel şartlara uygun çözümler üretilebilme yetisini kazandıracak üst düzey bir eğitim vermektir.

 

Buna ilaveten , “2023 Türkiye İhracat Stratejisi ve Eylem Planı” nın gerçekleştirilmesine hizmet edecek akademik ve sektörel insan gücü ihtiyacını karşılamaya yönelik lisansüstü programlar geliştirmek de Enstitümüzün misyonudur.

 

Bilgi Formu

Online Başvuru Formu

Enstitü Duyurularıİstanbul Arel Üniversitesi

Duyurular, Haberler, Etkinlikler

Arel Duyurular


 

 

Arel Etkinlikler


 

 

Basında Arel


 

 

Arel Haberler