fbpx

Yöneticiler İçin İngilizce İşletme

AKADEMİK

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

Son yıllarda iş dünyasında artan rekabet, çalışma alanlarının kapsam ve içeriğinin değişmesi nitelikli ve uzman elemanlara ve yöneticilere duyulan ihtiyacı bariz bir şekilde arttırmıştır. Bu gelişmeler, lisans sonrası eğitim programlarının yapısında ve uygulamasında da bazı değişiklikleri gerekli hale getirmiştir.

 

Bu ihtiyaç mevcut üniversite eğitimi ile karşılanmakla birlikte, üniversite sonrası iş hayatında ortaya çıkan bilgi eksikliklerinin kapatılması ihtiyacı doğmaktadır. Kısa süreli kurslarla kapatılmaya çalışılan bu ihtiyacın daha geniş kapsamlı ve uygulamaya yönelik eğitim verilen programlarla karşılanması zorunluluğu vardır.

 

İş dünyasında belli tecrübeye ulaşmış yöneticilerin bilgi ve deneyimlerini eğitime aktarmak ve yeni yönetici adaylarının bu tecrübeler ışığında bilgilerini yenilemek, yeni bilgi ve uygulamaları aktarmak amacıyla tezli/tezsiz yüksek lisans programlarının düzenlenmesi bu ihtiyaca yanıt verebilmektedir. Program özel ve kamu sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli “İşletme Yöneticisi” yetiştirme amacına yönelik olarak, işletme yönetimi alanında son dönemde meydana gelen gelişmeleri içeren bir kapsamda düzenlenmiştir.

 

Yöneticiler İçin İngilizce İşletme Yönetimi (Executive MBA) yüksek lisans programı, lisans derecesini almış ve belli bir süre iş deneyimi olan adaylara yöneliktir. Programın amacı; iş hayatında kazanılan tecrübelerin üzerine öğrencileri işletme yöneticiliği alanında son gelişmeleri kapsayan bilgilerle donatmak, yönetim sürecini bir bütün olarak kavrayıp sorunları irdelemek ve içinde bulunulan koşullara uygun sonuçlara ulaşma yeteneği kazandırmaktır.

 

Bu amaca yönelik programda yerel ve uluslararası işletme yöneticilerinin tecrübelerinden de yararlanılacaktır. Bu çerçevede programda dersler hem yerel hem de küresel oluşumları irdeleyecek şekilde verilecektir. Eğitim öğrenci ile öğretim üyelerinin karşılıklı tartışmaları, iş dünyasından konuşmacılar, grup çalışmaları ve diğer eğitim metotları kullanılarak verilecektir.

 

Bu bağlamda programın içeriği, iş hayatında belli bir süre deneyimi olan öğrencilere iş dünyasının sorunlarının çözümüne yönelik, analiz etme ve çözümleme teknikleri ile ilgili kuramsal ve ağırlıklı olarak uygulamaya dönük güçlü bir altyapı kazandıracak nitelikte tasarlamıştır. Eğitim dili İngilizcedir.

 

Bilgi Formu

Online Başvuru Formu

Enstitü Duyurularıİstanbul Arel Üniversitesi

Duyurular, Haberler, Etkinlikler

Arel Duyurular


 

 

Arel Etkinlikler


 

 

Basında Arel


 

 

Arel Haberler