fbpx

Yönetim Organizasyon (Uzaktan Eğitim)

AKADEMİK

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

Tüm dünyada Yönetim ve Organizasyon yüksek lisans ve doktora programları üniversitelerin en itibarlı programları konumundadır. Yönetim ve Organizasyon Yüksek Lisans Programı’nın amacı Türkiye ve dünyanın önde gelen işletmelerinde çalışabilecek uzmanlar yetiştirmek ve öğrencilere ABD ve dünyanın önde gelen yüksek lisans programları ile eş değer düzeyde uzmanlık sağlamaktır.

 

Diğer bir amacı da hızla değişen iş dünyasında rekabet edebilir öğrenen organizasyonlara sahip olması gereken firma lider ve yöneticilerine kapsamlı çağdaş Yönetim ve Organizasyon eğitimi vermektir. Programımızın en önemli hedeflerinden biri, katılımcılara rekabetin gittikçe artan oranda yaşandığı iş dünyasında, gereksinim duydukları analitik düşünme, zor şartlarda isabetli karar verme, üstün yönetim becerileri eğitimi sunmak ve onları gerçek hayatta karşılaşabilecekleri en güncel stratejik, yönetsel ve sektörel gelişmeler karşısında hazırlıklı olmalarını sağlayacak bilgilerle donatmaktır.

 

Söz konusu program yoğundur ve öğrencilerden bilimsel yayın yapmaları ve akademik olarak bu alana katkıda bulunmaları beklenmektedir. Burada amaç, dünya üzerinde yönetim uygulamalarını etkileyen kritik konulara ilişkin bilgi yaratma ve bu bilgileri paylaşmadır.

 

İstanbul Arel Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi (ARELUZEM) bünyesindeki Yönetim ve Organizasyon Yüksek Lisans programı, iş dünyasının yönetim alanındaki gereksinimlerine göre tasarlanmıştır. Örgütsel Davranış, Stratejik Yönetim, Toplam Kalite Yönetimi, Değişim Yönetimi, Liderlik gibi dersler aracılığıyla Uzaktan Eğitim, interaktif yapısıyla lisansüstü eğitime yeni bir boyut kazandırmayı hedefleyen bir profesyonel yönetici yetiştirme programıdır.

 

Uzaktan Eğitim veren programımız mezunları ve örgün öğretim mezunları arasında hiçbir fark yoktur. Diplomalarımız YÖK onaylı olur örgün öğretim diplomalarına eşdeğerdir.

 

Uzaktan eğitim programlarımızda ders geçme notu;

 

Final Sınavı (%80) + Yarıyıl Başarı Notu (%20) şeklinde hesaplanır.

 

Yarıyıl başarı notu;

 

Ödevler : %25
Ara Sınavlar : %50
Aktif Katılım: %25 şeklinde hesaplanır.

 

Derslere katılım üzerinden aktif katılım notu verilir, ancak devamsızlıktan kalma yoktur.

 

Öğrenciler Final Sınavları için Üniversitemiz Sefaköy yerleşkesine gelmek zorundadırlar. Her dönem sonunda bir hafta sonu final sınavlarımız gerçekleşir. Diğer sınavlar ve ödevler internet üzerinden takip edilir yerleşkemize gelme zorunluluğu final sınavları ve kesin kayıt işlemi haricinde yoktur.

Bilgi Formu

Online Başvuru Formu

Enstitü Duyurularıİstanbul Arel Üniversitesi

Duyurular, Haberler, Etkinlikler

Arel Duyurular


 

 

Arel Etkinlikler


 

 

Basında Arel


 

 

Arel Haberler