fbpx

Stratejik Yönetim ve Planlama

ÜNİVERSİTE

ÜNİVERSİTE YÖNETİMİ

PLANLAMA

 

Stratejik öneme sahip alanları belirleyerek, planlama süreçlerini yönlendirip bilgilendirerek, akademik ve idari planları bütünleştirerek kurumsal ilerlemeye öncülük eder.

 

Stratejik Planlamadan Sorumlu Rektör Yardımcısı başkanlığında Planlama Ekibi işbirliği içinde çalışıp, İstanbul Arel Üniversitesi için stratejik öneme sahip alanları belirleyerek kurumsal gelişmenin devamlılığını sağlar. Planlama Ekibi, Üniversite, fakülte/yüksekokul/enstitü, bölüm ve birim düzeyinde stratejik planlama süreçlerine rehberlik eder. Bu süreçlerle ilgili Üniversite genelini bilgilendirir. Ek olarak, ekip akademik ve idari planların üniversitenin stratejik girişimlerinin başarıya ulaşması için tutarlı bir şekilde işlediklerini garanti altına alır.

 

Planlama ekibi, bu hedeflere ulaşmak için aşağıdakiler dâhil olmak üzere pek çok girişimde önemli bir rol oynar:

  • İstanbul Arel Üniversitesi Stratejik Planlama Süreçleri
  • Üst Düzey Üniversite Yöneticilerine Özel Raporlama
  • Üniversite Planlama ve Bütçe Süreci

Arel Duyurular