fbpx

Tamamlayıcı Atölye Eğitimi/ Mimarlık Haftası / ‘Standart Olmayan Mimarlık’

Tamamlayıcı Atölye Eğitimi/ Mimarlık Haftası / ‘Standart Olmayan Mimarlık’

02.04.2018

Mimarlık Bölümü içerisinde yürütülen formel eğitime ek olarak, enformel eğitimin vereceği katkıları sağlamak ve öğrencilerin ders dışı faaliyetlerde tecrübe kazanması amacıyla 2017-2018 akademik yarıyılı içerisinde ilk kez Mimarlık Haftası planlanılmıştır. Mimarlık Haftası iki ayrı fazda tasarlanmış olup, ilk kısmı ‘atölye çalışmalarından oluşmaktadır. Düzenlenen atölyeler öğrencinin mimari tasarım bilgi, beceri ve yeteneklerini ortaya çıkarmak ve geliştirmek üzere ‘Yaratıcı Tasarım Atölyeleri’ olarak isimlendirilmiştir. Hafta kapsamında çalışmaları genel bir tema altında toplamak üzere ‘Standart Olmayan Mimarlık’ teması belirlenmiştir. Tema altında düzenlenilen 13 ayrı atölyede öğrenciler, kayıtlı oldukları Mimari Tasarım dersi yürütücüsünün haricinde bir öğretim elemanının açtığı atölyeye kayıtlanarak, bilginin paylaşımı noktasında farklı karşılaşmalara imkan verilmiştir.