fbpx

TGRT Haber Gündem Özel

14.03.2024

İstanbul Arel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Sibel Çalışkan Ercan, 12 Mart 2024 tarihinde TGRT Haber TV “Gündem Özel” programına katılarak 31 Mart Yerel Seçimleri ve bu süreçteki seçmen davranışları üzerine kapsamlı değerlendirmelerde bulundu.

Dr. Öğretim Üyesi Sibel Çalışkan Ercan, siyasi atmosfer ve adayların kampanya stratejileri üzerine yaptığı değerlendirmesinde, kararsız seçmenler ve siyasi polemiklerin gençler üzerindeki etkisiyle ilgili önemli tespitlerde bulundu. Özellikle “kararsız seçmen kitlesinin oy potansiyeli”ne dikkat çekerek, “genç seçmenlerin yerel seçimlerde kararsızlık yaşadıklarını ve siyasi polemiklerin bu durumu pekiştirdiği”ni vurguladı. İstanbul Arel Üniversitesinde öğrenim gören öğrencilerden aldığı geri bildirimler neticesinde gençlerin seçimler konusunda kararsız olduğu kanısına ulaştığını belirtti. Ayrıca, “gençlerin siyaset hakkında konuşmaya istekli olduklarını ve seslerinin duyurulması gerektiği”ni ifade etti.

Depremzedelerin de seçim sonuçları üzerinde belirleyici bir etkiye sahip olabileceği”ni belirten Dr. Öğr. Üyesi Sibel Çalışkan Ercan, özellikle İstanbul’da deprem riskinin öne çıkan bir mesele olduğunu ve bu konunun, şehrin temel sorunlarının çözümünü bekleyen İstanbul halkı için seçim sonuçları üzerinde önemli bir etkiye sahip olabileceğini ifade etti. “İstanbul’un temel sorunları olan trafik, ulaşım, konut ve kira fiyatlarındaki artış, çevre sorunları ve bilhassa su kıtlığı gibi konuların seçim gündeminde öncelikli yer alması gerektiği”ni söyleyerek, “seçimlerin şehir ve bölge dinamiklerini anlamak için benzersiz bir fırsat sunduğu”nu vurguladı.

Programda “seçmen davranışları” üzerine de değerlendirmelerde bulunan Dr. Öğr. Üyesi Sibel Çalışkan Ercan, “seçmenlerin genellikle duygusal bir yaklaşımla oy kullandıkları”nı ve “vatandaşların siyasi tercihlerinde genellikle kişisel siyasi görüşlerini ya da takdir ettikleri liderleri esas aldıklarını” belirtti. Bu tercihlerde, “liderlerin konuşmalarının ve reklam filmlerinin seçmen üzerinde oldukça etkili olduğunu” vurguladı.

Üniversitemizin değerli öğretim üyesi, konuşmasını, “seçim sonuçlarının toplumun ortak iyiliği için en iyi neticeleri getirmesi” yönünde bir temenni dile getirerek sonlandırdı.