fbpx
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı

Misyon & Vizyon

Meslek Yüksekokulu

AKADEMİK

MESLEK YÜKSEKOKULU

Misyon

Misyonumuz, sağlık sektöründe çalışacak, laboratuvar teknikleri ve analiz yöntemleri konusunda bilgi ve beceri sahibi, etik değerlere ve meslek ahlakına uygun davranan profesyoneller yetiştirmektir. Aynı zamanda, öğrencilere, çağdaş ve bilimsel temellere dayalı bir eğitim sunarak onların mesleki bilgi ve becerilerini en üst düzeye çıkarmaktır. Ayrıca, öğrencilerin, güncel laboratuvar teknolojilerini ve cihazlarını kullanma becerilerini geliştirmek ve laboratuvar süreçlerinde etkin ve verimli çalışabilmelerini sağlamaktır. Ek olarak, öğrencileri araştırma ve geliştirme faaliyetlerine teşvik ederek, bilimsel düşünme yeteneklerini ve yenilikçi çözümler üretebilme kapasitesini artırmaktır. Programımızın misyonu kapsamında sağlık hizmetlerinin kalitesini artıracak nitelikli laboratuvar teknikerleri yetiştirerek, toplum sağlığına katkıda bulunmak da yer almaktadır.

 

Vizyon

Vizyonumuz, tıbbi laboratuvar teknikerliği programından çağın gereksinimlerine uygun olarak yetiştirilen mezunların kamu ve özel sektörde tercih edildiği bir program olmaktır. Aynı zamanda, ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan, saygın bir eğitim programı olmaktır. Programımız laboratuvar teknolojileri ve yöntemlerindeki yenilikleri takip eden ve bu yenilikleri eğitim sürecine entegre eden bir program olmayı amaçlamaktadır. Eğitim kalitesi açısından mükemmeliyete ulaşmayı hedefleyen programımız sağlık sektöründe kaliteyi artıracak laboratuvar teknikerleri yetiştirmeyi amaçlar. Ayrıca, toplum sağlığını iyileştirmek için güvenilir laboratuvar hizmetleri sunacak teknikerler yetiştirmeyi hedefler.

Program Hakkında

Meslek Yüksekokulu Duyurularıİstanbul Arel Üniversitesi

Duyurular, Haberler, Etkinlikler

Arel Duyurular


 

 

Arel Etkinlikler


 

 

Basında Arel


 

 

Arel Haberler