fbpx
Tıp Fakültesi

Kalp ve Damar Cerrahisi

AKADEMİK

FAKÜLTELER
TIP FAKÜLTESİ

Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı (kardiyovasküler cerrahi olarak ta adlandırılır) yetişkin kalp ve damar hastalıklarının cerrahi olarak tedavisi ile ilgilidir. Açık ve kapalı cerrahi (endovasküler) yöntemlerin yanında, minimal invaziv ve robotik cerrahi yöntemleri kullanılır. Yüksek riskli hastalar multidisipliner bir yaklaşımla, yüksek teknoloji kullanılarak kişiye özel yöntemlerle tedavi edilebilmektedir. Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalımız alanı ile ilgili tüm akademik ve teknolojik çalışmaları takip edip uygulamakta, bunun yanında kalp sağlığıyla ilgili farkındalık oluşturmak için de çalışmalar yürütmektedir.

 

Kalp, hayati bir organ olduğundan korunması ve gözetilmesi gereklidir. Dolaşım sistemi içerisinde yerini alan kalp, meydana gelecek ufak çaplı hasarlarda dahi oldukça yoğun etkilenebilmektedir. İnsan sağlığı ve ömrü için bu derece önemli olan bu hayati organ, vücuttaki bütün dokulara oksijen sağlayacak hücreleri, bağışıklık ve pıhtılaşma hücrelerini ve tüm molekül halindeki besinleri ve elektrolitleri taşıyan kanı, atardamarlara pompalayarak iletir. Ayrıca karbondioksit vb. metabolik atıkların dokulardan uzaklaştırılmasını da, kanı toplardamar sisteminde vakumlayarak temin eder. Kardiyovasküler cerrahi, kalp ve damar cerrahisi uzman hekimleri tarafından, kalp ve dört büyük damarının yanında, periferik damarlara da yapılan ameliyatların genel adıdır. Hastada yapılan kan tetkikleri ve görüntülemeler (ör: EKG, ekografi, kalp sintigrafisi, koroner anjiografi) sonucunda; kalpte ya da damarlarda saptanan sorunun tedavisinin ilaç ya da farklı yöntemlerle çözülmesinin yeterli olmaması durumunda, cerrahi tedavi hayat kurtarmaktadır. Kalp ritim sorunları, doğuştan kalp anomalileri, kalp kapak hastalıkları, koroner arter hastalığı, kalp kası hastalığı, kardiyak tümörler, periferik arter hastalığı, venöz yetmezlik, varis ve derin ven trombozu cerrahi ile tedavi edilebilen kalp ve damar hastalıklarıdır. Koroner bypass ameliyatları, minimal invaziv kalp cerrahisi ( küçük kesi yöntemi), robotik kalp cerrahisi ameliyatları, hemodiyaliz erişim cerrahisi, kapak onarım ve replasmanları, aort anevrizmaları, aort diseksiyonu ve ritim bozukluklarının cerrahi tedavileri, varis tedavileri, kalp tümörü tedavileri, periferik damar cerrahisi, periferik invaziv işlemler (balon, stent) kalp ve damar hastalıklarının tedavisinde kullanılan cerrahi yöntemlerdir.

Program Hakkında

Fakülte Duyurularıİstanbul Arel Üniversitesi

Duyurular, Haberler, Etkinlikler

Arel Duyurular


 

 

Arel Etkinlikler


 

 

Basında Arel


 

 

Arel Haberler