fbpx
Tıp Fakültesi

Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı

AKADEMİK

FAKÜLTELER
TIP FAKÜLTESİ

Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları (KBB) Anabilim Dalı; işitme, denge, koku ve tat alma gibi duyu organlarının yanı sıra ses ve konuşma, solunum ve yutma fonksiyonlarındaki bozuklukların, yüz ve boyunda doğumsal, gelişme sürecinde ya da kazalar sonucu meydana gelen şekil bozukluklarının, ayrıca baş-boyun tümörlerinin (ör: dil, dudak, yutak, gırtlak/ses telleri, paranazal sinüs kanserleri vb) tedavisinde cerrahi yöntemlerin de kullanıldığı bilim dalıdır. KBB hastalıkları; kulakları, burnu, boğazı, baş ve boyun bölgesini etkileyen hastalıklardır. Bunlar arasında rinit (nezle), tonsilit (bademcik enfeksiyonu), orta kulak iltihabı, farenjit, kulak çınlaması ve işitme sorunları bulunmaktadır. Kulak, burun ve boğaz hastalıklarına enfeksiyonlar (virüsler, bakteriler, mantarlar) ya da alerjenler neden olabilmektedir. Hastalığın türüne bağlı olarak tedaviler farklılık gösterir.

 

Genel KBB yanında pediatrik KBB bölümünde bebek ve çocuklarda görülen kulak burun boğaz hastalıkları cerrahi yöntemlerle (bademcik ameliyatları, geniz eti ameliyatları ve kulak tüpü takılması) tedavi edilmektedir. Kulak hastalıkları enfeksiyonlar (dış kulak ve orta kulak), baş dönmesi (vertigo tedavisi), timpanoplasti (kulak zarı ameliyatı), tinnitus tedavisi ( kulak çınlaması), işitme kaybı tanı ve tedavisi (odyometri), Meniere hastalığı, otoskleroz, kolesteatom, kulakta aşırı kir oluşumu, akustik nörinom, kulak nezlesi ve kulakta sıvı toplanması şeklinde sıralanabilir. Burun hastalıkları ise kronik burun tıkanıklıkları, sinüs hastalıkları, alerjik ve alerjik olmayan rinitler (nezleler), nazal polipler (burun polibi), burun estetiği (rinoplasti, septorinoplasti), koku duyusu kaybı, gözyaşı sisteminin burunla ilgili kısımlarının hastalık ve tedavileri, burun ve buruna komşu bölgelerin kitle ve tümörleri ile kötü huylu tümörleri de burun hastalıkları arasında sayılabilir. Oral kavite (ağız) ve boğaz hastalıkları başlıca; enfeksiyonlar (bademcik enfeksiyonu, larenjit, faranjit vb), geniz eti (adenoid vejetasyon), tükürük bezi hastalıkları, tükürük bezi taşları, tiroid hastalıkları, ses hastalıkları, uyku hastalıkları (ör: obstrüktif uyku apnesi) baş boyun yerleşimli tüm organların iyi ya da kötü huylu tümörleri (ör: dil, dudak, ağız boşluğu, geniz/nazofarens, yutak/orofarenks/hipofarenks, gırtlak/larenks, tiroid, tükrük bezi kanserleri) olarak sıralanabilir.

 

KBB hastalıklarının cerrahi tedavileri arasında en sık kullanılanları; burun estetiği (rinoplasti, septorinoplasti), septoplasti, konka radyofrekansı gibi yapısal burun tıkanıklıklarının cerrahi tedavisi, bademcik, geniz eti, ağız, kulak ve burun bölgesi polip oluşumları ameliyatları, endoskopik sinüs cerrahisi, balon tuboplasti, kulağa tüp takılması, timpanoplasti (kulak zarı tamiri), implante edilebilir işitme cihazları, stapes cerrahisi, balon sinoplasti, endoskopik ön kafatabanı cerrahisi, endoskopik tükürük bezi cerrahisi, (sialendoskopi), koklear implantasyon (biyonik kulak), gözyaşı sisteminin burunla ilgili kısımlarının cerrahileri, baş ve boyun bölgesi tümörlerinin cerrahileri, obstrüktif uyku apnesi cerrahi girişimleridir.

Program Hakkında

Fakülte Duyuruları



İstanbul Arel Üniversitesi

Duyurular, Haberler, Etkinlikler

Arel Duyurular


 

 

Arel Etkinlikler


 

 

Basında Arel


 

 

Arel Haberler