fbpx
Tıp Fakültesi

Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı

AKADEMİK

FAKÜLTELER
TIP FAKÜLTESİ

PATOLOJİNİN TANIMI

 

Patoloji, bilimi eski yunanca hastalık anlamındaki ‘pathos’ teriminden türetilmiştir ve hastalıkların bilimsel(logos) yöntemlerle incelenmesi yani hastalık bilimi anlamında kullanılır. Geniş anlamıyla patoloji, hastalıklara yol açan nedenleri, bunların doku ve organları etkileme biçimlerini, hastalıklı doku ve organların özellikle morfolojik özelliklerini inceler. Bu anlamda patoloji, tıbbın temelini oluşturur. Patoloji; Histoloji, anatomi ve fizyolojide öğrenilen normal bilgilerden sonra, hastalıklı organların çıplak gözle veya mikroskop altındaki anormal görünüşlerini ekleyerek hastalıkların daha kolay anlaşılmasını sağlar. Görüntünün karar vermeye çok yardımcı olduğu alanlarda, patolojik incelemenin tanıya ve uygun tedavi yönteminin belirlenmesine katkısı da çok büyüktür. Patoloji tümörlerin tanısı başta olmak üzere, pek çok hastalığın kesin tanısı için patolojik inceleme gerekli ve zorunludur. Yalnızca tıp fakültesini bitirenler tıbbi patoloji uzmanı olabilirler.

 

TARİHÇE

 

Patoloji Ana Bilim Dalımız Fakültemizin Eğitim-Öğretime başladığı 2020 yılında Cerrahi Tıp Bilimleri bünyesi altında kurumuştur. Ana Bilim Dalı Başkanlığı Prof.Dr.Uğur Çevikbaş tarafından yürütülmektedir.

 

PATOLOJİ ANA BİLİM DALINDA VERİLEN DERSLER

 

Patoloji YÖK mevzuatına göre “Cerrahi Tıp Bilimleri” içindedir. Tıp Fakülterlerindeki Patoloji Ana Bilim Dallarında dersler Genel Patoji (2.SINIF) ve Özel Patoloji (3.SINIF) olarak anlatılır. Patoloji dersi Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Meslek Yüsek Okulu ve Hemşirelik Meslek Yüksek Okuluna ders olarak anlatmaktayız.

 

Fakültemizde Patoloji en büyük ve ağır derslerden biridir. Bu derslerde doku ve organların özellikleri, hem teorik (ders) hemde pratik (laboratuvar) olarak öğretmekteyiz. Pratik uygulamada piyesin makroskobik görünümü, tarifi,mikroskobik düzeyde görünümü incelenerek vaka hakkında bilgi sunulur,tanıya gidilir. Ayrıca uygun olur ise öğrencilere otopsi yaptırılır. Patolji laboratuarımızda yeterli araç gereçimiz vardır.

 

Doku Patologun önüne tanı için geldiğinde birçok aşamdan geçer.Tanıda zorluk çekilir ise özel boyalar uygulanır veya başka bir patolog ile konsültasyon yapılır..

 

PATOLOJİ LABORATUVARINDA YAPILAN İŞLEMLER

 

Patolojiye materyal,doku veya sıvı smear şeklinde gelir. Dokular bozulmasın diye fiksatif solüsyonuna konur.Sonra doku işleme tabi tutulur,bloklanır,4-5 mikron kesilir,boyanır(rutin boyama hematoksilen-eozindir.) Ameliyat sırasında, ameliyatın gidişini değiştirebilicek bir durum için ameliyathanede frozen section (dondurarak kesme) ile 10-15 dakikada tanı söylenir. Tanı için H.E dışında; Histokimya, Immunohistokimya, Doku kültürü, İn situ hibridizasyon, DNA sitometrisi,Digital görüntü analizi yöntemleri uygulanır.

 

Bazen dokuya cerrahi müdahale yapmadan İnce İğne Aspirasyon (İİAB) tekniği uygulanır.

 

PATOLOJİ ANA BİLİM DALININ MİSYON VE VİZYONU

 

Misyonumuz, ülkemizin ihtiyacını karşılayabilecek, üstlendiği görevin sorumluluğunu taşıyabilen, iyi eğitim almış, sorun çözme becerisine sahip, araştırma veya klinik amaçlı patolojik süreçleri takip edebilen, yorumlayabilen, kendini hızlı ilerleyen teknolojik geleceğe uyarlayabilen hekimlerin ve sağlık elemanlarının yetiştirilmesine katkıda bulunmaktır.

 

Vizyonumuz, Anabilim Dalımızda yürütülen ve yürütülecek olan bilimsel araştırmalarla akademik performansımızı yükseltmek, fakültemizi ulusal ve uluslararası toplantılarda en iyi şekilde temsil etmektir.

 

Program Hakkında

Fakülte Duyurularıİstanbul Arel Üniversitesi

Duyurular, Haberler, Etkinlikler

Arel Duyurular


 

 

Arel Etkinlikler


 

 

Basında Arel


 

 

Arel Haberler