fbpx
Tıp Fakültesi

Aile Hekimliği Anabilim Dalı

AKADEMİK

FAKÜLTELER
TIP FAKÜLTESİ

Aile Hekimliği toplum içindeki çocuk, genç, yetişkin ve yaslı tüm bireylere hem koruyucu hem de tedavi edici sağlık hizmetleri sunan, tıpta uzmanlık dalıdır. Aile hekimleri dahili hastalıklar (iç hastalıkları), jinekolojik (kadın hastalıkları ve doğum), çocuk sağlığı ve hastalıkları, ilk yardım ve acil hastalıklar yanında hastaların ruhsal sorunlarla ilgili temel hastalıkları tedavi edici sağlık bilgilerine sahip uzman doktorlardır. Tedavi edici hekimliğin yanında koruyucu tıp hizmetlerindeki görevleri (ör: aşılama, toplum sağlığını koruyucu hizmetlerin organizasyonu ve toplumu bilgilendirme) aile hekimliğini gelişmiş toplumlarda kamunun topluma sağladığı sağlık hizmetlerinin en önemli sağlayıcısı konumuna getirmiştir. Aile hekimliği merkezleri tıbbi sorunu olan her kişinin süratle ulaşabileceği ve aile hekimi gerekli görürse hastaneye sevklerinin yapıldığı 1. basamak sağlık hizmeti birimidir. Aile hekimleri sorumlu oldukları kişilerin sağlık sorunlarını kayıt altına alır, tedaviyi uygun kan tetkiklerini yaparak gerçekleştirir, gerekiyorsa hastayı bir üst basamaktaki sağlık kurumuna sevk eder.

Program Hakkında

Fakülte Duyurularıİstanbul Arel Üniversitesi

Duyurular, Haberler, Etkinlikler

Arel Duyurular


 

 

Arel Etkinlikler


 

 

Basında Arel


 

 

Arel Haberler