fbpx
Tıp Fakültesi

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

AKADEMİK

FAKÜLTELER
TIP FAKÜLTESİ

Yenidoğan döneminden itibaren çocukların sağlıklı büyüme ve gelişimi konusunda koruyucu sağlık hizmetlerini uygulamakta, çocuk hastalıklarının tanı, tedavi ve takibi konusunda kanıta dayalı bilimsel verilerin desteğiyle çağdaş teknoloji ve yöntemleri kullanarak çalışmakta, ebeveynlerin çocuk bakımı konusundaki eğitimlerine katkıda bulunmaktadır.

 

Çocukluk çağı hastalıkların tanı, tedavi ve izlemi konusunda gerekli görüldüğünde yan dal uzmanları tarafından hasta konsülte edilerek en doğru yaklaşım sağlanmaktadır.
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı kapsamında yer alan yan dal uzmanlıkları; Yenidoğan, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları, Çocuk Kardiyoloji, Çocuk Nöroloji, Çocuk Hematoloji-Onkoloji, Çocuk Nefroloji, Çocuk Alerji, Çocuk Endokrinoloji, Çocuk Romatoloji, Çocuk Genetik Hastalıkları, Çocuk Göğüs Hastalıkları ve Çocuk Psikiyatri’ dir.

 

Çocuk Kardiyoloji Bölümü;

 

Çocukluk çağında bazı yakınmalar veya muayene bulguları ile kendini gösteren doğumsal veya edinsel kalp hastalıklarının tanı ve tedavisi konusunda hizmet vermektedir.

 

Ciddi doğumsal kalp hastalığı (delik, kapak darlığı-yetersizliği, yapısal anormallikler gibi) olan çocuklarda genellikle doğumdan itibaren ilk 6 ay içerisinde sık nefes alma, emerken çabuk yorulma, terleme, kilo alamama veya morarma (özellikle dudaklar, dil, dişetleri ve tırnak diplerinde) yakınmaları görülür. Bazı doğumsal kalp hastalıklarında ise yakınmalar yaş ilerledikçe (sık nefes alma, çarpıntı hissi, çabuk yorulma, yorulunca çömelme, morarma, kilo alamama, sık akciğer enfeksiyonu geçirme, ödem gibi) farkedilir veya belirgin bir yakınma olmadan sadece muayene sırasında şüphelenilir.

 

Edinsel kalp hastalıkları da (romatizmal ateş, miyokardit, Kawasaki hastalığı gibi) kalbi etkiledikleri oranlarda yakınma ve muayene bulgusu gösterirler.

 

Egzersiz ile ilişkili veya ilişkisiz baş dönmesi, bayılma ve göğüs ağrısı gibi yakınmalar kalp atışlarındaki düzensizlikten (ritm bozuklukları) kaynaklanabilir.

 

Çocuk hekimi tarafından muayene sırasında, kalp hastalığından şüphe edilmesinin en sık nedeni üfürüm duyulmasıdır. Çocukluk çağı üfürümlerinin yarıdan fazlası masum üfürümlerdir. Ancak başka önemli bir bulgu olmadan, sadece üfürüm nedeniyle araştırma sonucunda doğumsal veya edinsel kalp hastalığı tanısı konulabilir.

 

Doğumsal kalp hastalıkları bebek anne karnındayken saptanabilmektedir. Bu nedenle riskli gebeliklerde (şeker-kalp hastalıklı gebe, ileri yaşta gebelik, düşük-ölü doğum öyküsü, tüp bebek gibi) takip eden kadın-doğum uzmanının da önerisi ile ‘’fetal ekokardiyografik değerlendirme’’ yapılabilir.

 

Rutin kardiyolojik değerlendirmede; öykü alma, muayene, elektrokardiyografi (kalbin ritmini ve kasılma gücünü gösterir) ve ekokardiyografi yeterlidir. Egzersizle ilişkili veya ilişkisiz ritm bozukluğu şüphesinde ritm Holter (24 saatlik EKG) ve efor testi gerekebilir. Ekokardiyografik değerlendirmenin yeterli olamadığı durumlarda ve hem tanı, hem de tedavi amacıyla (delik kapatma veya kapak darlığını giderme gibi) kalp keteterizasyonu ve anjiyografi uygulanabilir.

 

Program Hakkında

Fakülte Duyurularıİstanbul Arel Üniversitesi

Duyurular, Haberler, Etkinlikler

Arel Duyurular


 

 

Arel Etkinlikler


 

 

Basında Arel


 

 

Arel Haberler