fbpx
Tıp Fakültesi

Halk Sağlığı Anabilim Dalı

AKADEMİK

FAKÜLTELER
TIP FAKÜLTESİ

Halk Sağlığı, organize edilmiş toplumsal çalışmalar ile çevre sağlık koşullarını düzeltmeyi, bulaşıcı hastalıkları önlemeyi, ayrıca hastalıkların erken tanı ve tedavisini sağlayarak her bireyin sağlıklı bir yaşam sürdürmesini ve geliştirilmesini amaçlar. Hastalıklardan korunmayı, bireyin beden ve ruh sağlığının ve yaşam kalitesinin artırılmasını, dolalayısıyla toplumdaki çalışma ve üretme gücünün arttırılmasını sağlamak için çalışan uzmanlık dalıdır.

 

Anabilim Dalımızın faaliyet amacı; İstanbul Arel Üniversitesi Tıp Fakültesinden halk sağlığı felsefesi ve uygulamaları konusunda bilgi ve beceri ile donatılmış, sağlık sorunlarını bilen ve çözüm önerileri üretebilen Pratisyen Hekimler (Aile Hekimleri) ve Halk Sağlığı Uzmanları mezun etmek; toplumun sağlık düzeyini ve yaşam kalitesini geliştirmeye yönelik çalışmalarda yer almak ve Türkiye’de halk sağlığı biliminin gelişmesine katkıda bulunmaktır.

 

Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü içinde yer alır. Tıp Fakültesi entegre eğitim-öğretim programında Dönem 1, 2 ve 3 derslerini teorik ve uygulamalı eğitim olarak yürütmektedir. Ayrıca 6. Dönemde (intörnlük ve aile hekimliği dönemi) Aile Sağlık Merkezlerindeki eğitimi organize etmektedir.

 

Anne Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması (AÇSAP-Aile Sağlığı), Temel Sağlık Hizmetleri, Bulaşıcı Hastalıklarla Mücadele ve Bağışıklama (Aşılama Programları) ile Göç ve Afetler başlıca ilgi alanlarıdır.

Program Hakkında

Fakülte Duyurularıİstanbul Arel Üniversitesi

Duyurular, Haberler, Etkinlikler

Arel Duyurular


 

 

Arel Etkinlikler


 

 

Basında Arel


 

 

Arel Haberler