fbpx
Tıp Fakültesi

Kardiyoloji Anabilim Dalı

AKADEMİK

FAKÜLTELER
TIP FAKÜLTESİ

Kalp ve dolaşım sistemi ile ilgili hastalıkları inceleyen bilim dalına kardiyoloji adı verilir. Daha önce iç hastalıkları (dâhiliye) bölümünün bir alt dalı olan kardiyoloji günümüzde ayrı bir anabilim dalıdır. Tıp eğitimi alan bir doktor uzmanlığını kardiyoloji dalında yaparak kardiyolog unvanını alır. Modern toplumlarda 1. ölüm nedeni olan kalp ve damar hastalıklarının (ör: hipertansiyon, enfarktüs, inme vb) tanı (ör: anjiografi) ve medikal tedavisi (ör: balon anjioplasti ve stent uygulamaları) ile ilgili bilim alanıdır.

 

Kardiyoloji içerisinde oluşmuş alt dallar arasında girişimsel kardiyoloji ve kalp elektrofizyolojisi bulunur. Kardiyoloji biliminin tanı ve sağaltımını (tedavi) sağlamak için çalıştığı hastalıklar arasında hipertansiyon, koroner damar hastalığı gibi aterosklerotik kalp hastalıkları, kalp ritim bozuklukları (aritmiler), konjenital kalp hastalıkları ve kalp kapak hastalıkları vardır. Kardiyolojinin kullandığı tanı araç ve yöntemleri arasında elektrokardiyografi (EKG), “Holter” monitörü (gün boyu periyodik tansiyon ölçümü), eforlu EKG (kalp stres testi) ekografi, kandaki kalp enzimlerinin düzeyi (ör: troponin) ve koroner anjiografi sayılabilir. Koroner yoğun bakım ünitelerinde hastaların kalp ritimleri, tansiyonları, nabız sayıları, kan oksijen miktarları tüm hastaların bağlı olduğu merkezi bir monitörle takip edilmekte olup, bu monitörler test edilen değerlerde bir anormallik olduğunda görevli personeli alarm vererek uyarmaktadır.

Program Hakkında

Fakülte Duyurularıİstanbul Arel Üniversitesi

Duyurular, Haberler, Etkinlikler

Arel Duyurular


 

 

Arel Etkinlikler


 

 

Basında Arel


 

 

Arel Haberler