fbpx

Değerlerimiz ve Hedeflerimiz

AKADEMİK

FAKÜLTELER
TIP FAKÜLTESİ

1. Bilimsel bakış açısı ile tıp eğitimi vermek.

 

2. Eğitim sürecini güncel bilgilere göre sürekli yenilenen eğitim programlarıy ve konusunda üst düzeyde yetkin akademisyenler ile birlikte yürütmek.

 

3. Tıp Ulusal Çekirdek Eğitim Programında (UÇEP) öngörülen teorik ve uygulamalı derslerin en etkili şekilde gerçekleşmesini sağlamak.

 

4. Öğrenci odaklı projeler yapmak, projelere öğrenci katılımını sağlamak, öğrencilerin sosyal sorumluluk projelerine katılmalarını desteklemek.

 

5. Araştırmaya ve eleştirel düşünceye değer veren, ülkemizin sağlık sorunlarıyla mücadele edebilecek bilgi, beceri ve yetkinliklere sahip, ilerleyen teknolojiye ve gelişen tıbbi uygulamalara uyum sağlayabilecek, üst düzeyde eğitimli hekimler yetiştirmek.

 

6. Ulusal ve uluslararası alanda aranan, toplum sağlığı ve koruyucu sağlık uygulamalarının tedavi edici hekimlik uygulamalarından öncelikli olduğunu bilen, hastalarıyla, çalışma arkadaşlarıyla ve toplumla iyi iletişim kurabilen hekimler yetiştirmek.

 

7. Edindiği bilgi, beceri ve yetenekleri insanlık yararına karşılıksız kullanabilecek, etik değerlere bağlı, tutum ve davranışlarıyla örnek olacak idealist hekimler yetiştirmek.

Fakülte Duyurularıİstanbul Arel Üniversitesi

Duyurular, Haberler, Etkinlikler

Arel Duyurular


 

 

Arel Etkinlikler


 

 

Basında Arel


 

 

Arel Haberler