fbpx

Tarihçe

AKADEMİK

FAKÜLTELER
TIP FAKÜLTESİ

İstanbul Arel Üniversitesi 06.03.2012 tarih ve 20.12-04 no’lu senato toplantısında tıp fakültesi kurulmasının uygun görüldüğüne dair karar alınmış ve mütevelli heyetine sunulmuştur. İstanbul Arel Üniversitesi 06.03.2012 tarih ve 20.12-02 sayılı Kemal GÖZÜKARA başkanlığındaki toplantıda senatonun tıp fakültesi kurulma kararı mütevelli heyetçe uygun görülmüş ve onay alınmak üzere Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığına arz edilmiştir.

 

İstanbul Arel Tıp Fakültesinin kurulması, Milli Eğitim Bakanlığının teklifleri üzerine, 28.03.1983 tarihli ve 2809 sayılı kanunun ek 30. maddesine göre Bakanlar Kurulunca 14.03.2016 tarihinde kararlaştırılmış ve resmi gazetenin 2016-8700 sayılı nüshasında yayınlanmıştır.

 

İstanbul Arel Üniversitesi Tıp Fakültesi Kurucu Dekanlığına 22.04.2016 tarihiyle Prof. Dr. Enver DURAN atanmıştır. Tıp Fakültesinin Dekanlığına 28.04.2021 tarihiyle Prof. Dr. Mustafa Cem UZAL atanmıştır ve dekan olarak görevini sürdürmektedir.

 

2019 yılında İstanbul Arel Üniversitesi Tıp Fakültesi ile Özel Memorial Bahçelievler ve Hizmet Hastaneleri arasında işbirliği protokolü imzalanmıştır. Yüksek Öğretim Kurulu 6.10.2022 tarihine iki kurum arasında yapılan protokolü onaylamıştır. Halen kurumlar arasında ortak projeler yürütülmektedir ve öğrencilerimize staj imkanı sağlanmış bulunmaktadır.

 

Fakülte Duyurularıİstanbul Arel Üniversitesi

Duyurular, Haberler, Etkinlikler

Arel Duyurular


 

 

Arel Etkinlikler


 

 

Basında Arel


 

 

Arel Haberler