fbpx

Misyon & Vizyon

AKADEMİK

FAKÜLTELER
TIP FAKÜLTESİ

Misyon

Cumhuriyet değerlerine ve Atatürk ilkelerine bağlı, adaletli ve vicdani değerleri yüksek, empati yapabilen, iletişime açık, dil, din, ırk, cinsiyet farkı gözetmeyen, tıp etiğine sadık kalarak hastasının mahremiyetini koruyan, donanımlı, akılcı ve yaratıcı düşünceye sahip nitelikli hekimler yetiştirmek. En üst düzeyde evrensel tıbbi bilgi ve beceri eğitimi veren, yüksek kalite anlayışına sahip, güncel teknolojileri kullanan, güvenilir, araştırmacı ve toplum sağlığının korunmasına ve geliştirilmesine yön veren, alanında örnek bir eğitim kurumu olmak.

 

Amaçlar

1.Bilimsel bakış açısı ile tıp eğitimi vermek.

 

2.Güncel bilgilere göre sürekli yenilenen eğitim programları ve konusunda üst düzeyde yetkin akademisyenlerle eğitim sürecini yürütmek.

 

3.Daha fazla uygulama imkanı sağlamak ve öğrenci odaklı projeler yapmak.

 

4.Edindiği bilgi, beceri ve yeteneklerini insanlık yararına kullanmaktan çekinmeyecek karakterde hekimlerin  yetiştirilmesinde mesleki etik kuralları en üst düzeyde vermek ve  dolayısıyla uluslararası arenada kabul gören ideal hekimler yetiştirmek.

 

Vizyon

Ulusal ve uluslararası sağlık sorunlarına gerçekçi ve yenilikçi bakış açısı ile eğilen, çözüm üreten, evrensel düzeyde araştırmalar yaparak tıp bilimini geliştiren, insanı ve insanca değerleri önemseyen, yetkin ve alanında öncü hekimler yetiştiren bir tıp fakültesi olmak

 

Hedefler

1.Yüksek kaliteli eğitim almış, ülkemizin öncelikli sağlık sorunlarıyla mücadele edebilecek bilgi, beceri ve yetkinliklere sahip, gelişime açık, ilerleyen teknolojiye ve gelişen tıbbi yaklaşımlara uyum sağlayabilecek ve uygulayabilecek hekimler yetiştirmek.

 

2.Profesyonel değerlere, davranışlara, tutumlara  bağlı, eleştirel düşünce kabiliyeti olan ve bilimsel araştırmaya meraklı, etik konularda hassas, teknoloji ve yeni bilgileri  kullanabilen, iletişim becerileri yüksek hekimler yetiştirmek.

 

3.Ulusal ve uluslararası alanda aranan, toplum sağlığı ve koruyucu sağlık uygulamalarının tedavi edici hekimlik uygulamalarından daha öncelikli olduğu bilgisine sahip ve tutumuyla örnek hekimler yetiştirmek.

Fakülte Duyurularıİstanbul Arel Üniversitesi

Duyurular, Haberler, Etkinlikler

Arel Duyurular


 

 

Arel Etkinlikler


 

 

Basında Arel


 

 

Arel Haberler