fbpx
Tıp Fakültesi

Biyofizik Anabilim Dalı

AKADEMİK

FAKÜLTELER
TIP FAKÜLTESİ

Biyofizik, biyolojik olayların fiziksel temellerini inceleyen ve biyolojik sistemlerin davranışlarını fizik prensipleriyle açıklayan bir bilim dalıdır.

 

Biyofizik konuları; genel biyofizik (vücut sistemlerinin basınç, akım, hareket gibi fiziksel olayları fizik biliminin prensipler ile değerlendirir), elektro biyofizik (elektriksel olayların canlı organizma ile etkileşimi veya organizmanın ürettiği elektriksel olayları açıklar), radyasyon biyofiziği (iyonize edici radyasyonun biyolojik sistemler üzerindeki etkilerin inceler), ve moleküler biyofizik (biyomoleküler sistemleri anlamaya çalışır ve biyolojik işlevselliği moleküler yapı, yapısal organizasyon ve dinamik davranışı açısından açıklamayı hedefler) olarak sınıflandırabilir.

 

Anabilim dalımızda deneysel nöropatik ağrı modellerinin in vivo (diyabetik, siyatik sinir hasarı ve kemoterapi ile tetiklenen nöropatik ağrı modelleri) ve in vitro (primer hücre kültürü ile elde edilen dorsal kök gangliyon nöronlarında) olarak oluşturulması ile bu modellerde nöropatik ağrı mekanizmalarının araştırılması tedavilerin geliştirilmesi üzerine çalışmalar yapılmaktadır.

 

Tıp fakültelerinin temel tıp bilimleri dersleri arasında yerini almış olan biyofizik, klinik uygulamalara ışık tutan bir bilim dalıdır. Öğrencilerimize bu saydığımız konuları hem teorik hem de kendilerinin bizzat çalışabilecekleri ileri düzeydeki laboratuvarımızda deneyler yaptırarak tecrübe ve bilgi aktarmayı amaçlamaktayız.

 

Oldukça genç bir tıp fakültesi olan İstanbul Arel Üniversitesinde geleceğin düşünen, üreten, doğru teşhis ve tedavi uygulayan hekimlerine bu bilgileri sağlamak, ülkesine ve insanlığa yararlı, Atatürk’ün çizdiği çağdaş uygarlığa ulaşmış doktorları yetiştirmek asıl hedefimizdir.

Program Hakkında

Fakülte Duyurularıİstanbul Arel Üniversitesi

Duyurular, Haberler, Etkinlikler

Arel Duyurular


 

 

Arel Etkinlikler


 

 

Basında Arel


 

 

Arel Haberler