fbpx
Tıp Fakültesi

Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı

AKADEMİK

FAKÜLTELER
TIP FAKÜLTESİ

BİYOKİMYA TANIMI

 

Biyokimya, canlı organizmaların yaşamlarını sürdürebilmeleri için gerekli tüm kimyasal reaksiyonların moleküler düzeyde oluşumunu, işleyişini, düzenlenmesini sorgulayan ve araştıran bir bilim dalıdır. İnsan biyokimyası, hücrenin temel bileşenleri olan protein, karbonhidrat, lipid ve nükleik asitlerin yapısını, sentezini, yıkımını ve bu biyomoleküllerin birbirleri ile ilişkisini inceler. Organizmada süregelen canlılık fonksiyonları ve yaşam için gerekli olan tüm metabolik reaksiyonların işleyişi ve düzenlenmesi biyokimyanın araştırma alanına girer.

 

Tıp fakültelerinde ve sağlık sektöründe biyokimya, temel biyokimya ve klinik biyokimya olarak iki başlık altında incelenebilir. Tıpta hastalıkların tanı, takip ve tedavisinde klinik yaklaşım ile birlikte laboratuvar sonuçlarının değerlendirilmesi de büyük önem taşır. Klinik biyokimya laboratuvarlarında çeşitli vücut materyelleri farklı yöntemler kullanılarak incelenir, değerlendirilir ve miktar tayinleri yapılır. Bu anlamda biyokimya, tıpta önemli bir yeri olan multidisipliner temel tıp bilimlerinden biridir.

 

TIBBİ BİYOKİMYA ANABİLİM DALI’NIN MİSYONU VE VİZYONU

 

Misyonumuz, ülkemizin ihtiyacını karşılayabilecek, üstlendiği görevin sorumluluğunu taşıyabilen, iyi eğitim almış, sorun çözme becerisine sahip, araştırma veya klinik amaçlı biyokimyasal süreçleri takip edebilen, yorumlayabilen, kendini hızlı ilerleyen teknolojik geleceğe uyarlayabilen hekimlerin ve sağlık elemanlarının yetiştirilmesine katkıda bulunmaktır.

 

Vizyonumuz, Anabilim Dalımızda yürütülen ve yürütülecek olan bilimsel araştırmalarla akademik performansımızı yükseltmek, fakültemizi ulusal ve uluslararası arenada en iyi şekilde temsil edebilmektir.

 

TIBBİ BİYOKİMYA ANABİLİM DALI TARAFINDAN VERİLEN DERSLER

 

Anabilim dalımız, Tıp Fakültesi entegre eğitim-öğretim programında yer alan Dönem 1 (Temel biyokimya ve doku biyokimyası), Dönem 2 (Biyomoleküllerin Metabolizması) ve Dönem 3 (Klinik Biyokimya) derslerini teorik ve uygulamalı olarak yürütecektir. Ayrıca Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde eğitim veren Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Hemşirelik ile Beslenme ve Diyetetik Bölümlerinin teorik dersleri de Anabilim Dalımız tarafından verilecektir.

 

TARİHÇE

 

Anabilim Dalımız fakültemizin eğitim-öğretime başladığı 2020 yılında Temel Tıp Bilimleri bünyesi altında kurulmuştur. Anabilim Dalı başkanlığı Prof. Dr. Yıldız İyidoğan tarafından yürütülmektedir.

 

LABORATUVAR OLANAKLARI

 

Fakülte bünyesinde, Anabilim Dalımız tarafından eğitim ve araştırma amaçlı kullanılan, içinde moleküler biyolojik yöntemlerin uygulanması için gereken tüm kimyasal malzemelerin ve ekipmanların bulunduğu iki adet laboratuvar bulunmaktadır. Anabilim Dalımız bünyesinde obezite, karaciğer yağlanması ve fitokimyasallarla ilgili deneysel araştırmalar ve projeler yürütülmektedir. Klinik biyokimya eğitimleri için ise Bahçelievler Memorial Hastanesi bünyesindeki merkez biyokimya laboratuvarları kullanılacaktır.

 

Program Hakkında

Fakülte Duyurularıİstanbul Arel Üniversitesi

Duyurular, Haberler, Etkinlikler

Arel Duyurular


 

 

Arel Etkinlikler


 

 

Basında Arel


 

 

Arel Haberler