fbpx
Tıp Fakültesi

Tıp Eğitimi Anabilim Dalı

AKADEMİK

FAKÜLTELER
TIP FAKÜLTESİ

Tıp Eğitimi Anabilim Dalı; Tıp Fakültesi mezuniyet öncesi (lisans) eğitimini oluşturan Temel Tıp Bilimleri (ilk 3 dönem), Dahili ve Cerrahi Tıp Bilimleri (hastane stajlarının ve intörnlük/aile hekimliğinin yer aldığı son 3 dönem) içinde yer alan Anabilim Dallarında verilen eğitim ve öğretimin Tıp Ulusal Çekirdek Eğitim Programına (UÇEP) uygunluğunu takip eden, her yıl bilimsel gelişmelere uygun olarak güncellenen müfredattaki gerekli değişimleri ders programlarına aktarmak için Anabilim Dalları ile birlikte koordinasyon içinde çalışan; lisans eğitimini (6 yıl) takip eden tıpta uzmanlık/ihtisas eğitimlerini (4-5 yıl)ve bunun üzerine verilen uzmanlık yan dal/üst ihtisas eğitimini (2-3 yıl) koordine eden, Fakültenin mezuniyet sonrasındaki aşamalarda organize ettiği Aile Hekimliği ve uzmanlık bilim alanlarındaki sürekli tıp eğitiminden sorumlu Anabilim Dalıdır.

Program Hakkında

Fakülte Duyurularıİstanbul Arel Üniversitesi

Duyurular, Haberler, Etkinlikler

Arel Duyurular


 

 

Arel Etkinlikler


 

 

Basında Arel


 

 

Arel Haberler