fbpx
Tıp Fakültesi

Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı

AKADEMİK

FAKÜLTELER
TIP FAKÜLTESİ

Tıp Tarihi dersleriyle öğrencilerin geçmişten bugüne hekimlik değerleri ve gelişen hekim kimliğini kavraması, Tıbbi Etik dersleriyle ise etik temel kavramını, kuramını ve ilkelerini tanıması ve bunların hasta bakımına etkisini fark etmesi amaçlanmıştır. Klinik Etik derslerinde yaşamın tüm evrelerindeki tıbbi uygulamalarda ve cerrahi girişimlerde, ayrıca araştırma amaçlı veri kullanımında sık karşılaşılan etik konu ve sorunları tanımlaması, korunacak etik değerleri kavraması amaçlanmaktadır. Bu dersin hekim kimliğinin oluşum sürecine katkısı önemlidir.

 

Dünya Tıp Tarihi, İslam Tıp Tarihi ve Türk Tıp Tarihinin incelendiği Tıp Tarihi dersinde öğrenci, tarihi olayları değerlendirirken neden-sonuç ilişkilerini görebilme bu sayede geleceği öngörebilme becerisi kazanmalıdır. Hekim adayının klinikte sorun çözme konusunda daha yetkin olması amaçlanır. Kimlik kaygısı ve sorumluluk bilinci yaratılmasına ve meslek bilincinin kazandırılmasına çalışılır. Deneysel tıbba giden yolda yaşanan süreçler eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirilirken; tarihsel tıp pratiğinin günümüzdeki hekim formasyonuna olan etkisi değerlendirilir. Tarihin incelenmesindeki yöntem bilgisini (metodoloji) tıpta yöntem bilgisine dönüştürebilme becerisi kazandırılır. Öğrenci tarihteki “olaylar” yerine “olguları” ele alma ve olguları inceleme becerisi kazanarak (retrospektif değerlendirme) mesleki ve toplumsal yaşamında karşılaşacağı olay-olgu değerlendirme becerisini kazanır. Hastalık bir süreçtir ve bu süreçte “sorun çözme” yöntemlerinin nasıl kullanıldığı (metodolojik düşünme yeteneği), hasta tedavisine karar verecek olan hekim için önemlidir.

 

Tıbbi etik çalışma konuları arasında deontoloji (hekimlik uygulanmasında uyulması gereken ahlaki değerler), tıbbi ve klinik etik, araştırma etiği (intihal), hasta hakları, etik kurulları ve biyoetik (genetik araştırmalar, organ nakilleri (transplantasyon), üreme teknolojisine ilişkin etik konular (kiralık anneler), ötenazi, hayvanlar üzerindeki tıbbi araştırmalar ve kopyalama (klonlama), sınırlı kaynakların dağılımı, feminist biyoetik ve geriyatrik etik bulunmaktadır. Malpraktis ve tıpla ilgili diğer hukuki sorunlar (çocuk istismarı ve ihmali, aile içi şiddet, yaşlı istismarı) ile dünyadaki ve ülkemizdeki sağlık politikaları bu bilim dalının ilgi alanı içindedir.

Program Hakkında

Fakülte Duyurularıİstanbul Arel Üniversitesi

Duyurular, Haberler, Etkinlikler

Arel Duyurular


 

 

Arel Etkinlikler


 

 

Basında Arel


 

 

Arel Haberler