fbpx

Türkçe Hazırlık Programı Ara Dönem Muafiyet Sınavı

Türkçe Hazırlık Programı Ara Dönem Muafiyet Sınavı

20.01.2022

Türkçe Hazırlık Programı Ara Dönem Muafiyet Sınavı

İstanbul Arel Üniversitesi
Yabancı Diller Yüksekokulu
Türkçe Hazırlık Programı
Ara Dönem Muafiyet Sınavı

 1. Muafiyet sınavının ilk oturumu 26.01.2022 Çarşamba günü saat 10:00’da sözlü sınav olarak yapılacaktır. Bu sınavdan başarılı olan öğrenciler, öğleden sonra yapılacak olan yazılı sınava girmeye hak kazanacaktır. Sözlü sınavdan başarısız olan (25 üzerinden en az 15 alamayan) öğrenciler yazılı sınava katılamazlar ve hazırlık okurlar.
 2. Sınavlar yüz yüze yapılacak olup Cevizlibağ kampüsünde 308 numaralı sınıfta gerçekleştirilecektir.
 3. Sınav 2 (iki) seansta tamamlanacaktır.
 4. Her grubun bir ‘GRUP SORUMLUSU’ ve GRUP GÖZETMENİ’ olacaktır. Grup sorumlusu ve grup gözetmeni ile konuşmak kesinlikle yasaktır.
 5. Linkte yer alan sınav başvuru formunun 21.01.2022 tarihine kadar aliorhan@arel.edu.tr adresine iletmeleri gerekmektedir. Bu tarihten sonra yapılacak olan başvurular dikkate alınmayacaktır.
 6. Yazılı sınav geçme notu ön lisans ve lisans seviyelerinde eğitim görecekler için 70; yüksek lisans ve doktora seviyesi için 80’dir. Bu puanların altında alan öğrenciler sınavda başarısız sayılırlar. Bununla birlikte dinleme, konuşma, okuma ve yazmadan herhangi birinde 25 üzerinden 15’ten az puan almaları durumunda toplam puanı ne olursa olsun hazırlık okurlar. Söz konusu öğrenciler 1 yıl hazırlık okuyacaktır/okumaya devam edecektir. Konuşma sınavından 15 ve üzeri puan alan öğrenciler, 26.01.2022 saat 14:00’da yapılacak yazılı sınavına girmeye hak kazanırlar. Sınavlardan herhangi birine katılmayan öğrenciler hazırlık sınavından muaf olamazlar.
 7. Konuşma sınavı öğretim görevlileri ile karşılıklı 10 (on) dakikalık soru-cevap seansı seklinde olacaktır. Bu soru cevap kısmında ön lisans ve lisans öğrencilerinde B2; yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile Tıp Fakültesi öğrencileri için C1 seviyesi konuşma becerisi aranacaktır.
 8. Yazılı sınavı ile ilgili ayrıntılı duyuru konuşma sınavı sonrası yapılacaktır.
 9. Her iki sınav başlamadan önce kimlik/pasaport kontrolü̈ yapılacaktır.
 10. Sınav boyunca cihaz kullanımı (cep telefonu, tablet, akıllı saatler, her türlü kulaklık…vb.) yasaktır, sınavdan önce öğrenciler sözü edilen türdeki cihazları sınav gözetmenine vermek zorundadır.
 11. Kuralların herhangi birinin ihlali ya da şüpheli bir durumda sınav Grup Sorumlusu tarafından iptal edilebilir. Kopya çekilmesi, teşebbüs edilmesi, sınava öğrenci yerine başkasının girmesi…vb. durumlarda ilgili öğrencinin sınavı iptal edilir ve ‘Disiplin Yönergesi’ ilgili maddeleri gereği işlem yapılır.
 12. İsteğe bağlı hazırlık okuyacak öğrencilerin sınava girmelerine gerek yoktur.
 13. Pandemi sebebiyle sınav tarihlerinde değişiklik olabilir böyle bir durum olması durumunda sınava girecek öğrencilere öncesinde bilgi verilecektir.
 14. Sınav sonuçları üniversitenin duyuru sayfasında bir hafta içerisinde ilan edilecektir.

Mazeret Sınav Hakkı

 • Mazeret sınav hakkı sadece sınav tarihinde covid tanısı konmuş ve izolasyon sürecinde olan öğrencilere tanınacaktır.
 • Bu tarihler en erken 21.01.2022 ve en geç 08.02.2022 tarih aralığını kapsar.
 • Öğrencinin bu durumunu resmi bir sağlık kurumundan alınmış bir belge ile kanıtlaması gerekmektedir.
 • Bu durumda olan öğrenciler olursa sınav 10.02.2022 tarihinde yapılacaktır.
 • Mazeret sınavı ile ilgili duyuru ayrıca yapılacaktır.

Sınava girenler yukarıdaki kuralları kabul etmiş sayılır. 20.01.2022