fbpx

Türkçe Hazırlık

AKADEMİK

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

Konuşma Kulübü: Sefaköy ve Kemal Gözükara yerleşkelerinde haftanın belirli günlerinde düzenlenir. Amaç, öğrencilerimizin konuşma becerilerini geliştirmektir. Görevli bir öğretim görevlisiyle yapılan bu çalışma, katılmak isteyen tüm öğrencilerimize açıktır.

 

Okuma Kulübü: İstanbul Arel Üniversitesi kütüphanelerinde, her seviyeye uygun Türkçe kaynaklar bulunmaktadır. Amaç, öğrencilerin okuma alışkanlıklarını geliştirmek ve Türkçe dil yetkinliklerini ilerletmektir. Öğrenciler bu kaynaklardan proje ödevleri kapsamında da yararlanabilirler.

 

Muafiyet Sınavı: Her akademik yılın başında isteyen öğrenciler muafiyet sınavına katılarak başarılı olmaları durumunda Türkçe Hazırlık Programı’ndan muaf tutulabilirler. Sınavdan 70 puan ve üzeri alan öğrenciler muaf olurken 70 puan altında alan öğrenciler Seviye Tespit Sınavı’na girerek seviyelerine uygun gruplara yerleştirilir.

 

Seviye Tespit Sınavı (ARELSTS): Her akademik yılın başında Türkçe Hazırlık Programı’na kayıtlı tüm öğrencilere Seviye Tespit Sınavı (ARELSTS) uygulanır, bu sayede aynı Türkçe seviyelerine sahip öğrenciler bir arada ders yapma imkânı bulurlar. ARELSTS sonunda öğrenciler genellikle A1 ve A2 seviyelerinde gruplara ayrılır.

 

Oryantasyon: Her akademik yılın ilk haftası Türkçe Hazırlık Programı’nın oryantasyon haftası olarak belirlenmiştir. Bu hafta boyunca öğrencilere Üniversite tanıtılıp genel kurallar anlatılırken, öğrenciler öğretim görevlileriyle tanışır ve Üniversitenin sosyal olanakları, sistem ve materyal kullanımına ilişkin  eğitimler alırlar. Böylece, öğrencilerimizin psikolojik olarak da üniversite hayatına hazırlanmaları sağlanır.

 

Devamsızlık: Türkçe Hazırlık Programında öğrencilerimiz, derslerin en az % 80’ine devam etmek zorundadırlar. Devamsızlık yapan öğrenciler belirli aralıklarla Koordinatörlük tarafından uyarılır. Devam durumları düzenli olarak öğrencilere iletilir ve oluşabilecek olumsuz durumlar en aza indirgenmeye çalışılır.

 

Materyal ve Online Kullanım: Derslerimizde İstanbul Yabancılar İçin Ders Kitabı kullanılmaktadır. Ayrıca akıllı tahtalar yoluyla her sınıf için online bir alan oluşturulmakta ve ödev atamaları buradan yapılmaktadır. Bu şekilde, öğrencilerimizin gelişimi online olarak takip edilmektedir.

 

Sürekli Kur Sistemi: Türkçe Hazırlık Programında Sürekli Kur Sistemi uygulanmaktadır. Bu sistemin amacı, öğrencilerin başladıkları seviyeden itibaren sene sonuna kadar 3 kur tamamlamasıdır. A1 ve A2 seviyelerinde derslere başlayan öğrenciler, sene sonuna gelindiğinde B1 ve B2 seviyelerinde mezun olurlar. Her 2 haftada bir yapılan sınavlar, kur (kitap) bitimlerinde yapılan sınavlar ve öğretim görevlisi kanaatiyle öğrenciler başarı durumlarına göre bir alt ya da üst gruba geçebilirler.

 

Sunum: Öğrenciler 1. ve 2. yarıyıllarının sonunda toplam 2 kez, Konuşma derslerinin bir parçası olarak sunum yaparlar. Bu sunumlar sene sonu değerlendirmelerinde geçme notu içerisinde dikkate alınır.

 

Yazma Beceri Dosyası: Öğrencilerimiz Yazma derslerinin bir parçası olarak sene boyunca yaptıkları tüm çalışmaları bir dosya şeklinde biriktirirler. Bu dosya sene sonu not değerlendirilmesinde dikkate alınır.

 

Bölüme Hazırlık: Öğrencilerimizin Türkçe Hazırlık Programı sonunda başlayacakları lisans eğitimine hazır olmaları amacıyla, 2. yarıyılla birlikte lisans öğretim görevlileriyle çeşitli etkinliklerde bir araya gelerek hem kaynaşma hem de bölüme hazırlık imkânı bulurlar. Yine bu bağlamda sayısal-sözel ayırımına göre öğrencilere çeşitli materyaller verilerek kendi alanlarıyla ilgili terimlere aşina olmaları sağlanır.

 

Ders Dağılımı: Haftada toplam 25 saat ders yapılmakta olup, bunun 15 saati okuma, 6 saati yazma ve 4 saati konuşma olarak değerlendirilmektedir.

 

Sistem: Başarı notu her iki haftada bir yapılan ara sınavların %40’ı, sene sonunda yapılan Sene Sonu (Proficiency) Sınavının %40’ı ve %20’si öğretim görevlisi değerlendirmesinden oluşur.

 

Öğretim görevlisinin değerlendirmesinden oluşan %20’lik oran, 6 puan yazma dosyası, 6 puan konuşma notu ve 8 puan da derse katılım, online aktiviteler ve devam durumunu kapsamaktadır.

 

Geçme notu seviyelere göre 60 veya 70 puan olarak belirlenmiştir. Örneğin, Mütercim-Tercümanlık Bölümü öğrencileri için geçme notu 70’tir.

 

Sene Sonu (Proficiency) Sınavı: Sene Sonu Sınavı B2 seviyesine göre yapılır. Sınav sonucunun %40’ı öğrencinin genel ortalamasına dâhil edilir.

 

Yaz Okulu: Bir akademik yıl boyunca yapılan çalışmalar sonucunda Türkçe Hazırlık Programında başarılı olamayan öğrenciler, açılması durumunda yaz okulu programına kayıt olabilirler. Yaz okulu genellikle Haziran ayının son haftası ile ve Ağustos ayının 2. haftası arasında düzenlenir. Yaz okulu ile ilgili ayrıntılı duyuru haziran ayının başında yapılmaktadır.

 

Öğrenci Rehberliği: Öğrencilerimiz sene boyunca ders hocalarından, hocaların programlarına uygun olarak ek destek talep edebilirler. Bu talepler Koordinatörlük tarafından değerlendirilir ve uygun bir çalışma programıyla öğrenciye bildirilir.

 

Yönetim: Her iki yerleşkede bulunan hazırlık grupları Hazırlık Koordinatörlüğü tarafından yönetilir. Sefaköy Yerleşkesi için ayrıca bir sorumlu bulunmaktadır.

 

Eğiticinin Eğitimi: Eğitmenlerimiz belirli aralıklarla kendi gelişimlerine katkıda bulunmak ve görüş alış verişi yapmak amacıyla çeşitli eğitim programlarına dâhil olurlar. Örneğin her akademik yılın başındaki materyal kullanımı ve online kullanım eğitimi bunlardandır.

 

Sınıf Gözlem: Koordinatörlük kendi bünyesi içinde görevlendirdiği bir kişi aracılığıyla senede 1 ya da 2 kez sınıf gözlemleri düzenler. Burada amaç sınıf içi eğitim aktivitelerinin takibi ve kişisel gelişime katkıdır.

 

Anket: Her akademik yılın sonunda Türkçe Hazırlık Programı öğrencilerine öğretim görevlilerini, materyalleri, Koordinatörlüğü, sistemi ve diğer alanları değerlendirdikleri bir anket çalışması uygulanır ve anket sonuçları çerçevesinde gerekli iyileştirmeler yapılır.

 

Ölçme Değerlendirme: Hazırlık Koordinatörlüğü bünyesinde bulunan Testing Office, Yabancı Diller Yüksekokulu dâhilinde yapılan tüm sınavları hazırlar, uygular ve değerlendirir.

 

Yabancı Diller Yüksekokulu Duyurularıİstanbul Arel Üniversitesi

Duyurular, Haberler, Etkinlikler

Arel Duyurular


 

 

Arel Etkinlikler


 

 

Basında Arel


 

 

Arel Haberler