fbpx

Üniversitemizde “Yerel Yönetimler ve Siyasal İletişim” Konulu Söyleşi Gerçekleşti

Üniversitemizde “Yerel Yönetimler ve Siyasal İletişim” Konulu Söyleşi Gerçekleşti

26.10.2023

Üniversitemiz Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü ile Siyaset Bilimi ve Diplomasi Kulübü’nün, Cumhuriyetimizin 100. Yılı etkinliklerinden üçüncüsü olarak ortaklaşa planladıkları, “Yerel Yönetimler ve Siyasal İletişim” başlıklı söyleşi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Öğrencisi ve Siyaset Bilimi ve Diplomasi Kulübü Başkanı Şara Sinem Bozkurt moderatörlüğünde 26 Ekim 2023 tarihinde, Kemal Gözükara Yerleşkemizde gerçekleşti.

Üniversitemiz öğrencilerinin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, moderatör olarak açılış konuşması yapan Şara Sinem Bozkurt; “yerel yönetim birimlerinde siyasal iletişimin ve halkın yönetime katılımının önemli olduğunun” altını çizerek “yerel karar alma mekanizmalarına katılma” tavsiyesinde bulundu.

Konferansa konuşmacı olarak katılan İstanbul Arel Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü öğretim elemanlarından Arş. Gör. Eray Kara,  yerel yönetimlerin tanımını, ortaya çıkış nedenlerini ve türlerini Anayasa’nın 127. Maddesi’ndeki hükümler bağlamında anlattı. Ardından; küreselleşmenin yönetsel karşılığı olarak görülen “İyi Yönetişim” kavramının yerel yönetimler ile ilişkisini ve çeşitli uygulama örneklerini katılımcılarla paylaştı.

Konferansa konuşmacı olarak katılan İstanbul Arel Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim Bölümü öğretim üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Orhan Faik, siyasal iletişim kavramının tarihsel anlamını ve siyasal anlamda propagandanın ortaya çıkışını anlattıktan sonra, iletişimin temel kavramları kapsamında medyanın kullanımının yerel yönetimler için önemini ve yerel siyasetçilerin geleneksel ve yeni medyayı kullanma biçimlerini anlattı.

Söyleşi, soru-cevap bölümünün ardından Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölüm Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Aslı Kekitli’nin ve Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü öğretim üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Levent Uzunçıbuk’un katılımcılara teşekkürü ve sertifika takdiminden sonra sona erdi.