fbpx

Hakkımızda

AKADEMİK

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

Ülkemizde son elli yıldır büyük emek ve çabalarla yürütülmeye çalışılan yabancı dil eğitimi bugün artık son derece iyi ve göz dolduran bir konuma gelmiştir. Böylelikle bugüne değin binlerce, hatta milyonlarca insan yabancı dil öğrenmiş ve öğrendiklerini kişisel ve mesleki amaçları doğrultusunda kullanarak kariyerlerinde yükselmiş, üst düzey yönetici pozisyonlarında çalışma imkanı bulmuşlardır.

 

Öğretilen yabancı dillerin en başında hiç şüphesiz İngilizce gelmektedir. İngilizce öğretiminde de ülkemiz bir hayli yol katetmiş. Tüm bu gelişmeler göz önünde bulundurularak, 2007-2008 Akademik Yılında büyük bir özveri ve heyecanla eğitime başlayan İstanbul AREL Üniversitesi, İngilizce Dil Eğitiminde son yıllarda yararlanılan tüm yeni gelişmeler ve yöntembilim çalışmaları göz önüne alınarak öğrencilerine özel bir İngilizce Hazırlık Eğitim Programı tasarlanmış ve uygulamaya konulmuştur.

 

İngilizce Hazırlık Eğitimi deneyimli ve yetkin bir eğitim kadrosuyla yürütülmektedir. Dil öğretimindeki yegane amaç, öğrencilerimizin İngilizce’yi severek, bilinçli öğrenmelerini ve hem kişisel hem de mesleki amaçlar için kullanmalarını sağlamaktır. Yabancı Diller Yüksekokulu olarak hedefimiz öğrencilerimizin en az bir yabancı dili en iyi şekilde öğrenmelerini sağlamak ve öğrencilerimize yabancı dilin öğretilmekten çok öğrenilecek bir kavram olduğu bilincini verebilmektir.

 

İstanbul AREL Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu İngilizce Hazırlık Programı’nda öğrenciler kendi dil seviyelerine göre gruplara yerleştirilir ve İngilizce öğrenimleri boyunca her 7 haftada bir değerlendirmeye tabi tutulurlar. Öğrencilerimizin yabancı dil öğrenme yetenekleri sürekli çeşitli çalışmalarla desteklenir ve gerektiğinde her başarılı çalışma mutlaka ödüllendirilir.

 

Öğrencilerimizin İngilizce öğrenmelerindeki asıl hedef bu dili üretken beceriler doğrultusunda en iyi biçimde kullanabilmelerine yardımcı olmaktır. İngilizce öğretiminde teknoloji ve multimedia’nın tüm imkanları kullanılmakta ve klasik sınıf içi İngilizce öğretimi anlayışından uzak, bireysel beceri ve kabiliyetleri dikkate alan bir yaklaşım benimsenmektedir.

 

İngilizce Hazırlık Programı bünyesinde her öğrencimiz hafta içinde derslerden arda kalan serbest çalışma zamanlarında;

 

  • Conversation Club/ Konuşma Kulübü,
  • Writing Club / Yazma Kulübü,
  • Self-Access Internet Studies/ Serbest İnternet Çalışmaları, gibi kulüplere üye olarak öğrendiklerini pekiştirme olanağına sahip olmaktadırlar.

 

İngilizce Hazırlık öğrencilerimizin aşağıda belirtilen hususlarda bilgilenmeleri son derece önemlidir.

 

Derslere Devam Zorunluluğu

 

İngilizce Hazırlık programlarında öğrencini kayıtlı bulunduğu lisans ve önlasan programının özelliği gereği haftalık ders saati 30 olarak belirlenmiştir. Bu bağlamda, İngilizce Hazırlık Programı öğrencilerinin, bir Akademik Yıldaki toplam ders saati sayısının en az %80’ına devam etmesi zorunludur. Mazeretleri ne olursa olsun, bir Akademik Yıldaki toplam devamsızlıkları, o Akademik Yıldaki toplam ders saati sayısının ‘unu geçen öğrenciler, İngilizce Hazırlık Programı’ndan başarısız sayılırlar ve ara sınav, kısa sınav ile yıl sonu sınavına girme haklarını kaybederler. Bu durumdaki öğrencilerin, İngilizce Yaz Öğretimi’ne (İYÖ) katılma ve bir sonraki Akademik Yıla dersler başlamadan önce yapılacak olan İstanbul AREL Üniversitesi İngilizce Yeterlik Sınavı’na (ARELİYES) girme hakları saklıdır. Bu sınava girmeyen ya da girip başarılı olamayan öğrenciler kayıt yenilemesi yaptırarak 11’nci maddede belirtilen koşullara göre İngilizce Hazırlık Programı’ndaki eğitim-öğretimlerine tekrar başlarlar.

 

Başarı Değerlendirme

 

İstanbul AREL Üniversitesi İngilizce Hazırlık Programı’ndaki öğrencilerin başarı durumları, Akademik Yıl içinde yapılan ara sınav, kısa sınav, ödev, proje ve diğer sınıf içi çalışmalar ve Akademik Yılsonunda yapılan yıl sonu final sınavı ile belirlenir. Öğrencinin yılsonunda yapılan genel değerlendirmede 100 tam not üzerinden en az 60 alması gerekir. Bir akademik yılda, her düzey sonunda en az bir ara sınav yapılır.

 

Bir öğrencinin genel değerlendirme başarı notu; ara sınav, kısa sınav, ödev ve diğer sınıf içi çalışmaların % 40’ı ve yılsonu sınavının %40’ı ve %20 kanaat notu alınarak hesaplanır. Ara sınav, kısa sınav, ödev ve diğer sınıf içi çalışmaların her birinin yıl içi notuna katkısı, akademik yılın başında Program Başkanlığı tarafından duyurulur.

 

Akademik Yıl sonunda bu şekilde hesaplanan toplam başarı notu 100 üzerinden en az 60 olan öğrenciler, İngilizce Hazırlık Programı’nı başarmış sayılırlar.

 

Yabancı Diller Yüksekokulu Duyurularıİstanbul Arel Üniversitesi

Duyurular, Haberler, Etkinlikler

Arel Duyurular


 

 

Arel Etkinlikler


 

 

Basında Arel


 

 

Arel Haberler