fbpx

Yabancı Diller Yüksekokulu Türkçe Muafiyet Sınavı

Yabancı Diller Yüksekokulu Türkçe Muafiyet Sınavı

17.09.2021

Yabancı Diller Yüksekokulu Türkçe Muafiyet Sınavı

Muafiyet sınavının ilk oturumu, 21.09.2021 Salı günü saat 10:00’da sözlü sınav olarak yapılacaktır. Bu sınavdan başarılı olan öğrenciler, öğleden sonra yapılacak olan yazılı sınava girmeye hak kazanacaktır. Sözlü sınavdan başarısız olan (25 üzerinden en az 15 alamayan) öğrenciler, yazılı sınava katılamazlar ve hazırlık okurlar. Öğrencilerin hazırlıktan muaf olmaları için toplam dört beceriden, toplam 70 puan (Master ve phD için 80) almaları gerekmektedir. Öğrenciler; dinleme, konuşma, okuma ve yazma sınavlarının herhangi birinden 25 puan üzerinden, 15’ten az puan almaları durumunda hazırlık okurlar.

Sınav, Sefaköy Kampüsünde yüz yüze yapılacaktır. Türkiye’de olmayan adaylar, yurt dışında olduklarını belirten belge ile online yapılacak olan sınava katılabilecektir. Online sınavlar, 22.09.2021 Çarşamba günü saat 10:00’da yapılacak olup, adaylara WhatsApp aracılığıyla bilgi verilecektir.

Sınav 3 seansta tamamlanacaktır.

Her grubun bir ‘Grup Sorumlusu ve Grup Gözetmeni’ olacaktır. Grup sorumlusu ve grup gözetmeni sadece teknik aksaklıkta öğrenciye yardım edecektir.

Her grup için sınavdan 1 hafta önce ‘WhatsApp’ grubu oluşturulacak ve yönlendirmeler bu grup üzerinden yapılacaktır. Cep telefonu numarası eksik olan öğrencilerin, gruplarında belirtilen e-mail adresine (ugurkaya@arel.edu.tr) ‘cep telefonu bilgilerini’ iletmesi gerekmektedir.

Sorular, sınav başlangıcında öğrencilere e-mail olarak gönderilecek ve her seans sonunda öğrenci tarafından cevaplanıp, kayıt edilip ‘Grup Sorumlusuna’ geri yollanacaktır.

Yazılı sınav geçme notu BA için 70 MA ve phD için 80 puandır. Bu puanların altında puan alan öğrenciler sınavda başarısız sayılırlar, konuşma sınavına giremezler ve başarısız olan öğrenciler 1 yıl hazırlık okur/okumaya devam eder. Konuşma sınavından 15 ve üzeri puan alan öğrenciler 21.09.2021 saat 14:00’te yapılacak yazılı sınava girmeye hak kazanır. Sınavlardan herhangi birine katılmayan öğrenciler, hazırlık sınavından muaf olamaz.

Sorularınızı; ugurkaya@arel.edu.tr adresine sorabilirsiniz.

Konuşma sınavı “Zoom” üzerinden bir ‘Öğretim Elemanı’ ile karşılıklı 10 (on) dakikalık soru-cevap seansı seklinde olacaktır. Bu soru-cevap kısmında B2 seviyesi konuşma becerisi aranacaktır.

Yazılı sınavı ile ilgili ayrıntılı duyuru, konuşma sınavı sonrası yapılacaktır.

Her iki sınav başlamadan önce kimlik kontrolü yapılacaktır.

Her iki sınavda da öğrenciler baştan sona kamera önünde olmak zorundadır. Sınavı erken biten öğrenciler, sınav sonuna kadar oturumlarını kapatamazlar.

Sınav boyunca ekran önünden ayrılmak yasaktır.

Sınav ortamında yalnız bulunmak, herhangi bir öğrenme kaynağından yararlanmamak ve tüm sınavı bireysel olarak yapmak zorunludur.

Kuralların herhangi birinin ihlali ya da şüpheli olması durumunda sınav, Grup Sorumlusu tarafından iptal edilebilir.

Kopya çekilmesi, kopyaya teşebbüs edilmesi, sınava öğrencinin kendisi yerine başkasının girmesi vb. durumlarda ilgili öğrencinin sınavı iptal edilir ve ‘Disiplin Yönergesi’nin ilgili maddeleri gereği işlem yapılır.

İsteğe bağlı hazırlık okuyacak öğrencilerin sınava girmelerine gerek yoktur.

Sınava katılmak için evrakın doldurulması ve imzalanıp ugurkaya@arel.edu.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir.

Sınavlar kayıt edilecektir.

Başvuru belgesine ulaşmak için tıklayınız.

Yabancı Dıille Yuüksekokulu Müdürlüğü
Türkçe Hazırlık Koordinatörlüğü