fbpx

Yabancı Diller Yüksekokulu

AKADEMİK

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

Sevgili Öğrenciler,

 

İçinde bulunduğumuz bilgi teknolojileri ve digital çağda, İngilizce kaçınılmaz olarak uluslararası platformlarda evrensel iletişim dili haline gelmiş ve onsuz günümüz dünyasında nitelikli yaşam sürdürebilmek neredeyse imkânsız olmuştur. İngilizce Hazırlık Okulları, bu bağlamda, öğrencileri uzmanlık alanlarında gerekli dil becerileri ile donatma açısından önemli bir misyona sahiptir.

 

Üniversitemizdeki programların önemli bir bölümünde öğretim dilinin İngilizce olması, Türk öğrencilerimizin daha kapsamlı ve sağlam temelli İngilizce bilgisiyle donanmasını sağlamakla birlikte yabancı öğrencilerimize de yabancı dil becerilerini arttırmak için geniş eğitim fırsatları sağlamaktadır.

İngilizce Hazırlık Okulunun temel amacı, öğrencilere hem öğrenim hayatları hem de mesleki hayatları boyunca etkin iletişim için gereken İngilizce dil becerileri edinmeleri ve geliştirmeleri için yardımcı olmaktır. Bu doğrultuda, İngilizce Hazırlık Okulumuz, İngilizce dil öğretiminin tasarlanması, planlanması ve yürütülmesinde bütüncül bir yaklaşımı benimseyerek, öğrencilerimizde koklu bir temel oluşması için sağlam bir alt yapı kurmakla yükümlüdür.

 

İstanbul Arel Üniversitesinde öğrencilerimize en güncel yöntem ve tekniklerle uluslararası standartlara uygun çağdaş ve nitelikli dil eğitim-öğretimi sunulmaya gayret edilmektedir. Öğrencilerimiz, başarıyı yakalamak için gereken yabancı dil bilgi ve becerilerine ek olarak dünyadaki değişimleri ve gelişimleri öngörüp biçimlendirme yeteneği ve öz güveni ile donatılırlar. Bu bağlamda temel hedefimiz; öğrencilerimizin küresel dünyada akademik ve sosyal ilişkilerinde etkin iletişim kurabilen ve İngilizceyi etkili ve özgüvenli şekilde kullanabilen bireyler olarak mezun olmalarını sağlamaktır.

 

Nitelikli kadromuz ve çağdaş eğitim uygulamaları ile iyi bir dil eğitimi vermenin yanı sıra, öğrencilerimizi eleştirel düşünen, sorgulayan, kendi öğrenmelerinden sorumlu, yaratıcı, üniversite eğitimine ve çalışma hayatına hazır bireyler olarak yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Bu konularda öğrencilerimizle birebir çalışma yöntemiyle, ihtiyaç duydukları tüm desteği sağlıyor ve onları kişisel ihtiyaçları doğrultusunda yönlendiriyoruz..

 

İngilizce Hazırlık Okulu olarak misyonumuz, öğrencilerimizin en yüksek potansiyellerini gerçekleştirmelerine yardımcı olurken, farklı ve sürekli değişen bir topluma uyum sağlama konusunda da olumlu bir öğrenme deneyimi sağlamaktır.

 

Dr.Öğr.Üyesi Necmiye KARATAŞ
Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü

Director’s Message

 

Dear students,

 

In our contemporary world of information technologies and digitalisation, English has inevitably become the universal language used for international communication without which it is almost impossible to survive in the modern World. English Language Preparatory Schools play an essential role in this respect by providing the students with the requisite language skills required to function at the appropriate level of proficiency in their specialisms.

 

The language of instruction for the majority of programs at our university is English, ensuring that our Turkish graduates are equipped with a deep-rooted and a wider perspective in English  as well as offering  our international students  ample advantages of  educational opportunities to better their foreign language skills.

 

The common goal of the English Preparatory School, is to help students acquire and develop the skills they will need to effectively communicate in English during their studies and i​n their professional lives as well. The English Preparatory School is thus responsible for laying a foundation for a sound solid background in our students while utilizing an integrated approach to the design, planning, and implementation of English language instruction.

 

At Istanbul Arel University, we try to offer our students the most updated language teaching instruction that holds to the highest international standards, and our students acquire, in addition to the knowledge and skills they will need to succeed, self-confidence and the ability to foresee and shape changes in the world.To that end, our primary aim is to provide students with the requisite foundation skills and knowledge to excel in their  academic studies and help them develop their language awareness, knowledge and skills in English, We foster critical and creative thinking through the provision of high quality instruction and the promotion of independent study;.

 

In addition to our commitment to offer a high-caliber language education through our distinguished instructors and state-of-the-art instruction methods, we aspire to prepare our students as creative and innovative individuals who are well-prepared for both the academic and business world, who can reason, think critically, question, and take responsibility and accountability of their academic studies. To that end, we endeavor to provide our students with all the necessary support by working one-on-one with them and offer guidance to them based on their personal needs.

 

As English Preparatory School, our mission is for our students to graduate from the university as efficient and confident users of language who can communicate effectively in the global world in academia and in their social interaction.

 

Dr. Necmiye Karataş
Director, School of Foreign Languages

Yabancı Diller Yüksekokulu Duyurularıİstanbul Arel Üniversitesi

Duyurular, Haberler, Etkinlikler

Arel Duyurular


 

 

Arel Etkinlikler


 

 

Basında Arel


 

 

Arel Haberler