fbpx

Yandal Başvuru ve Kabul Koşulları

ÜNİVERSİTE

İDARİ BİRİMLER

1. Öğrencinin yandal programına başvurabilmesi için;
(a) Üniversitenin bir lisans bölümüne kayıtlı olması,
(b) Başvurduğu döneme kadar anadal lisans programında aldığı tüm kredili dersleri başarıyla tamamlamış olması,
(c) GNO’sunun en az 4 üzerinden 2.50 olması,
(ç) Herhangi bir disiplin cezası almamış olması gerekir.
2. Yandal programlarının kontenjanları, programın açılmasına karar veren ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenir ve akademik takvimde belirtilen son başvuru tarihinden 15 gün önce ilan edilir. 3. Yandal programına başvurular öğrenci işleri bilgi sisteminden (Proliz) Yandal Başvuru Formu doldurularak yapılır.
4. Başvurular ilgili yandal programının yürütüldüğü bölüm başkanlığı tarafından değerlendirilir. Değerlendirme sonuçları ilgili yönetim kurulunda görüşülerek yandal programına kabul edilen öğrencilerin listesi ilan edilir.
5. Yandal programına öğrenci kabul eden ve öğrenci gönderen bölümlerde yandal programının amacına uygun biçimde yürütülmesini sağlamak ve öğrencilere danışmanlık yapmak amacı ile ilgili bölüm başkanlarınca birer yandal program koordinatörü atanır. Program koordinatörleri öğrencilerin anadal lisans programı danışmanları ile iletişim içinde görev yapar.
6. Yandal öğrenciliği sıfatını herhangi bir nedenle yitirmiş olan öğrenciler, yeniden yandal öğrenimi yapmak veya yandal öğrenimine devam etmek üzere başvuramaz.
(7. Yatay geçiş yoluyla bölüm değiştiren öğrenciler aynı eğitim-öğretim döneminde yandal başvurusu yapamaz.
(8) Öğrenci, yandal programına, anadal lisans programının en erken üçüncü, en geç altıncı yarıyılının başında başvurabilir.