fbpx

YÖK İlişkileri ve Yazı İşleri Ofisi

ÜNİVERSİTE

İDARİ BİRİMLER

Genel Sekreterliğe bağlı olarak görev yapan YÖK İlişkileri ve Yazı İşleri Ofisi, Üniversitenin Yükseköğretim Kurulu ile ilişkili süreçlerinin yürütülmesini sağlamak,  bölümlerin norm kadrolarını takip etmek, Üniversitenin ihtiyaç duyduğu öğretim elemanlarının ilanını hazırlamak, akademik personelin (yabancı uyruklu dâhil) işe giriş işlemlerinde atama kararnamesine kadar olan süreci yürütmek, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 40/a-b-c-d ve 31’inci maddeleri uyarınca ders saati ücretli öğretim elemanı görevlendirmelerini yapmak, Yükseköğretim Akademik Teşkilatlanmada kurulacak olan veya kurulmuş olan birimin (Fakülte/Yüksekokul/Enstitü/Bölüm/Merkez) raporlarını hazırlamak ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına sunmak, Yükseköğretim Kurumu ve diğer kurumlardan Rektörlüğü gelen tüm yazışmalara mevzuat çerçevesinde gerekli işlemleri yapmak bilgi güvenliği yönetimi sistemi hedeflerine ve politikalarına uygun olarak bilgi ve belge alışverişinin etkin, hızlı, güvenli bir biçimde yürütülmesini sağlayarak yazışmalarda kurumsal kültür ve kimlik oluşturmak amacıyla kurulmuştur.

 

Kurum içi ve kurum dışı paydaşlarla yazılı iletişimde üstlenmiş olduğu görevi şeffaf, verimli, güçlü ve güvenilir bir şekilde yürüten kilit bir yönetim birimidir.