fbpx

YÖK İşleri

ÜNİVERSİTE

İDARİ BİRİMLER
  • 2547 sayılı yasa ve bağlantıları mevzuatı kapsamındaki konularda görüş bildirmek ve bilgi paylaşımında bulunmak,
  • Yükseköğretim Akademik Teşkilatlanmada kurulacak olan veya kurulmuş olan birimin (Fakülte/Yüksekokul/Enstitü/Bölüm/Merkez) raporlarını hazırlamak ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına sunmak,
  • Bölüm/Program açılmasına yönelik teklif dosyalarını ABAYS sistemine girerek Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına sunmak ve onaylanma sürecini takip etmek,
  • Üniversitelerle ilgili Resmi Gazete ve mevzuatı takip etmek ve ilgilileri bilgilendirmek,
  • YÖK genel denetimi için gerekli dosyaların hazırlanmasını sağlamak, zamanında YÖK’e bildirmek ve denetleme sırasında ihtiyaç duyulan işlemleri yürütmek,
  • YÖK denetleme kurulu tarafından gönderilen denetim raporlarının cevaplanmasını sağlamak,
  • Üniversite izleme ve değerlendirme kriterlerinin takibini yürütmek,