fbpx

Yönetim Bilişim Sistemleri Geliştirme Müdürlüğü

ÜNİVERSİTE

İDARİ BİRİMLER
  • Üniversitemiz akademik ve idari birimlerin talep ettikleri iş ihtiyaçlarını karşılayacak yazılımları analiz etmek ve tasarlamak, geliştirmek ve hayata geçirmek, aynı zamanda güncelliği ve sürekliliğini sağlamak.

 

  • Tüm kullanılan paket ürünlerin bakım ve destek koordinasyon faaliyetini yerine getirmek, bu paket ürünler ve geliştirilen yazılımlar arasında gerekli entegrasyonu sağlamak üzere gerekli koordinasyon ve geliştirme faaliyetleri gerçekleştirmek.

 

  • Geliştirilen yazılımlarda kullanıcı deneyimi dikkate alınarak; kullanıcı dostu görsel ve ekran tasarımları yapmak.

 

  • Yapılması planlanan yazılımlar için ilgili akademik ve idari birimlerle toplantılar yapıp notlar almak ve yazılımların süreçlerini hazırlamak.

 

  • Üniversitemiz iş birimlerinin ihtiyacı olan yazılımları geliştirmek ve kullanıma sunmak için gerekli metodolojik çalışmaları gerçekleştirmek.

 

  • Üniversitemizde geliştirilen veya dışarından tedarik edilen her türlü yazılımın sorumlusu olarak hizmet sürekliğini sağlamak.

 

  • Tüm yazılımlarla ilgili destek, eğitim ve kullanıcı istekleri bakımından 2. Seviye kullanıcı destek noktası oluşturmak.