fbpx

Planlama Ekibi

ÜNİVERSİTE

ÜNİVERSİTE YÖNETİMİ

Planlama Ekibi, fakülte/yüksekokul/birim stratejilerini, mali planları ve bütçe taleplerini bir araya getirip bir bütün olarak birleştirir. Mütevelli Heyet Başkanına ve Rektöre Birimlerle yaptıkları uzun toplantı ve tartışmalar neticesinde bütçelerin dağıtımı konusunda önerilerinde bulunur ve karar aşamasında danışmanlık işlevi görür.

 

Planlama Ekibi aşağıdaki kişilerden oluşur:

  • Mütevelli Heyet Başkanı
  • Rektör
  • Stratejik Planlamadan Sorumlu Rektör Yardımcısı
  • Genel Sekreter
  • Bütçe Müdürü
  • Stratejik Planlama ve İş Geliştirme Müdürü

 

Planlama Ekibi, birimlerin yıllık stratejik hedef ve bütçe taleplerini değerlendirip önceliklendirirken aşağıdaki kriterlerden faydalanır:

  • Talep üniversite öncelikleriyle ne kadar uyumludur?
  • Talep, fakülte/yüksekokul/birim stratejisi ve mali planla ne kadar uyumludur?
  • Talep, Üniversitenin mali durumuyla ne kadar uyumludur?

Arel Duyurular