fbpx

Tüm Birimler için Stratejik Planlama Desteği

ÜNİVERSİTE

ÜNİVERSİTE YÖNETİMİ

Çoğu birim, resmi bir plan bulunmasa bile, kaynakları, zamanı, çabayı ve benzeri unsurları nasıl tahsis edeceğine dair günlük kararlar yoluyla plan yapmaktadır. Stratejik planlamanın amacı; birimlere kendilerini yansıtabilmeleri ve yenilenmeleri için fırsat vermek, yeni fikirler geliştirip sermayeleştirmek ve de ilerlemek için bir rota belirlemektir.

 

Bir stratejik planlama süreci, birimlerin önceliklerini yansıtan, açık ve net kararlarda ve eylemlerde bulunmalarına, isteyerek proaktif ve rekabetçi biçimde konumlanmalarına ve hedeflerine reaktif değil proaktif olarak ulaşmak için birim kaynaklarını daha etkili bir şekilde kullanmalarına olanak sağlar. Güçlü bir stratejik plan; önceliklerin belirlenmesi için girdi toplamak, katılımcılar ve paydaşlarla ilişki kurmak ve birim hedeflerini fakülte/yüksekokul ve Üniversite öncelikleriyle uyumlaştırmak yoluyla her düzeyde bağlantı kurar, birleştirir ve bütünleştirir.

 

Yazılı bir plan, planlama sürecinin sonucudur ve sadece kendi içinde birime rehberlik etmek için değil, katılımcılarını ve paydaşlarını hedefleri ve gelecekteki yönleri hakkında bilgilendirmek için haricen de kullanılır.

Arel Duyurular