fbpx
Fen-Edebiyat Fakültesi

Amaç ve Hedefler

Moleküler Biyoloji ve Genetik

AKADEMİK

FAKÜLTELER
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Amaçlar

  1. İstanbul Arel Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümünün amacı moleküler biyoloji ve genetiğin ilkelerini ileri düzeyde tanıtarak bu alanda güncel teorik ve uygulamalı bilgilere, güçlü entelektüel yetkinliğe sahip nitelikli mezunlar yetiştirmektir.
  2. Evrensel etik değerleri, bağımsız, eleştirel düşünceyi benimsetmek.
  3. Araştırma, yaşam boyu öğrenme ve toplumsal sorunlara çözüm üretme yetkinliği kazandırmak.
  4. Ulusal veya uluslararası akademik kurum ve kuruluşlarda akademisyen olarak veya araştırma merkezlerinde, çeşitli endüstriyel kuruluşlarda (biyomedikal, biyoteknoloji), ilaç sektöründe, biyoteknoloji ve genetik mühendisliği uygulama ve araştırma merkezlerinde, genetik tanı merkezlerinde, üremeye yardımcı tedavi merkezlerinde nitelikli çalışan olarak çalışacak donanımı kazandırmak.

 

Hedefler

  1. Evrensel etik değerleri, bağımsız, eleştirel düşünceyi benimsetmek.
  2. Araştırma, yaşam boyu öğrenme ve toplumsal sorunlara çözüm üretme yetkinliği kazandırmak.
  3. Ulusal veya uluslararası akademik kurum ve kuruluşlarda akademisyen olarak veya araştırma merkezlerinde, çeşitli endüstriyel kuruluşlarda (biyomedikal, biyoteknoloji), ilaç sektöründe, biyoteknoloji ve genetik mühendisliği uygulama ve araştırma merkezlerinde, genetik tanı merkezlerinde, üremeye yardımcı tedavi merkezlerinde nitelikli çalışan olarak çalışacak donanımı kazandırmak.

Bölüm Hakkında

Fakülte Duyurularıİstanbul Arel Üniversitesi

Duyurular, Haberler, Etkinlikler

Arel Duyurular


 

 

Arel Etkinlikler


 

 

Basında Arel


 

 

Arel Haberler