fbpx
Fen-Edebiyat Fakültesi

Misyon & Vizyon

Türk Dili ve Edebiyatı

AKADEMİK

FAKÜLTELER
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Misyon

Türk Dili, Eski Türk Edebiyatı, Yeni Türk Edebiyatı ve Türk Halk Edebiyatı alanlarında geçmişten günümüze meydana getirilmiş sözlü ve yazılı ürünlerin ses, yapı, cümle, anlam, tür, biçim ve içerik özelliklerini inceleyen, edebî metinler ile tarihi, siyasi, kültürel ve sosyal koşullar arasındaki etkileşimi saptama ve yorumlama becerisine sahip, ulusal ve uluslararası bilimsel çalışmalara katkı sağlayabilecek, bu doğrultuda sürekli öğrenmenin bilincinde olan, eleştirel ve yaratıcı düşünebilen, Atatürk ilkeleri ve Cumhuriyet değerlerine duyarlı dil ve edebiyat araştırmacıları ile Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda, özel okullarda, etüt ve özel ders merkezlerinde Türkçe öğretmeni ve Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni olarak çalışabilecek akademik donanıma sahip öğretmen adayları yetiştirmektir.

 

Vizyon

Türk Dili ve Edebiyatının geçmişten bugüne birikimini; tarih, sanat tarihi, sosyoloji gibi alanlardan faydalanarak edebî metinler ile tarihi, siyasi, kültürel ve sosyal koşullar arasındaki etkileşimi saptayıp tahlil ederek yeni bakış açıları ile kültür aktarımına ve bilime katkı sağlayan bir program olmaktır.

Bölüm Hakkında

Fakülte Duyurularıİstanbul Arel Üniversitesi

Duyurular, Haberler, Etkinlikler

Arel Duyurular


 

 

Arel Etkinlikler


 

 

Basında Arel


 

 

Arel Haberler