fbpx
Fen-Edebiyat Fakültesi

Amaç ve Hedefler

Türk Dili ve Edebiyatı

AKADEMİK

FAKÜLTELER
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Amaçlar

Türk Dili ve Edebiyatı Programı; sürekli değişim ve gelişim içinde olan Türk dili ve edebiyatının geçmişten günümüze meydana getirilmiş sözlü ve yazılı ürünlerinin ses, yapı, cümle, anlam, tür, biçim ve içerik özelliklerini inceleyen; Atatürk ilkeleri ve Cumhuriyet değerlerine duyarlı, bilgisayar bilgi ve teknolojilerini kullanan, mesleki sorumlulukların bilincinde, etik değerlere sahip, eleştirel ve yaratıcı düşünebilen, dil ve edebiyat araştırmacıları ve Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda, özel okullarda, etüt ve özel ders merkezlerinde Türkçe öğretmeni ve Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni olarak çalışabilecek akademik donanıma sahip öğretmen adayları yetiştirmeyi amaçlar.

 

Hedefler

  • Türk Dili, Eski Türk Edebiyatı, Yeni Türk Edebiyatı ve Türk Halk Edebiyatı alanlarında ileri düzeyde bilgi kazandırmak.
  • Türkçeyi sözlü ve yazılı olarak doğru, yetkin, anlaşılır bir şekilde kullanma becerisi kazandırmak.
  • Edebî bir metni şekil ve muhteva açısından tahlil etme becerisi kazandırmak.
    Tarih, Sanat tarihi, Sosyoloji gibi alanlardan faydalanarak edebî metinler ile tarihi, siyasi, kültürel ve sosyal koşullar arasındaki etkileşimi saptama ve yorumlama becerisi kazandırmak.
  • Metinler arası karşılaştırma yapma becerisi kazandırmak.
  • Ulusal ve uluslararası bilimsel çalışmalara katkı sağlama, sürekli öğrenmenin bilincinde olma sorumluluğu kazandırmak.

Bölüm Hakkında

Fakülte Duyurularıİstanbul Arel Üniversitesi

Duyurular, Haberler, Etkinlikler

Arel Duyurular


 

 

Arel Etkinlikler


 

 

Basında Arel


 

 

Arel Haberler