fbpx
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Misyon & Vizyon

İşletme (İngilizce)

AKADEMİK

FAKÜLTELER
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Misyon: Ulusal ve küresel gelişmeler ışığında işletmecilik alanına katkı sağlayacak niteliklere sahip, bilimsel araştırma yapabilen, işletmenin tüm paydaşlarına duyarlı, insan haklarına saygılı, etik davranan, sosyal sorumluluklarının bilincinde, yöneticilik ve girişimcilik perspektifleriyle ekip çalışmasına uyum sağlayan, hayat boyu öğrenme bilinciyle kendini geliştiren yenilikçi bireyler yetiştirmektir.


Vizyon:
İşletme (İngilizce) Bölüm vizyonumuz; Eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleriyle bilgi üreten, doğru ve akılcı karar alıp uygulayabilen, girişimci, demokratik, insan haklarına saygılı ve objektif düşünebilen, analiz ve sentez yapabilen, özgüveni gelişmiş, evrensel kültüre sahip, topluma yararlı bireyler yetiştirme görevini sürdürmektir.

Bölüm Hakkında

Fakülte Duyurularıİstanbul Arel Üniversitesi

Duyurular, Haberler, Etkinlikler

Arel Duyurular


 

 

Arel Etkinlikler


 

 

Basında Arel


 

 

Arel Haberler