fbpx
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İş ve Kariyer Olanakları

İşletme (İngilizce)

AKADEMİK

FAKÜLTELER
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İşletme Bölümü’nden mezun olan öğrencilerimiz ulusal ve uluslararası firmalarda görev alabilecek yetkinlik ve donanıma sahip bireyler olarak ileriye dönük alacakları bilimsel temellere dayalı kararlar ile çağdaş uygarlığın gelişmesine katkıda bulunacaklardır. İşletme mezunu öğrencilerimiz bir firmanın hemen her departmanında ve çeşitli görevlerinde çalışabilirler. Bu departmanlardan bazıları yönetim, satış, pazarlama, finans, insan kaynakları, muhasebe ve Ar-Ge olarak dikkat çekmektedir.

 

Kendilerini geliştirdikleri ya da geliştirmek istedikleri sektöre göre de alanlarını seçebilirler. Bankacılık, kozmetik, turizm, denetim, e-ticaret, telekomünikasyon gibi örnekler verilebilir.

 

Tüm bunların dışında ise çeşitli sınavlara girerek mali müşavir, idari yargı hakimliği, denetmen olabilirler.

 

Türkçe ve İngilizce eğitim veren İşletme bölümü, sınırların kalkması ve rekabetin yoğunlaşması ile varlıklarını sürdürebilmek ve gelişerek büyüyebilmek için işletmelerin ihtiyaç duyduğu yaratıcı, yenilikçi, sosyal sorumlulukların bilincinde ve iş yaşamının gerek duyduğu ahlaki değerlere sahip profesyonelleri yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

 

Deneyimli ve güçlü eğitim kadrosu ile hem meslek hayatlarında hem de özel yaşamlarında başarı ve mutluluğu getirecek donanıma sahip bireyler yetiştirmeyi amaçlayan İşletme Bölümü kendini sürekli geliştirme hedefini benimsemiş gençleri iş ve bilim dünyasına kazandırmayı amaç edinmiştir.

 

Öğrencilerimiz üniversitemizin kendilerine sunduğu her türlü sosyal imkanlardan yararlanarak kişisel gelişimlerine katkı sağlayacak faaliyetlere katılma imkanı bulacaklardır. Gerek her sektörde kendi alanında uzmanlaşmış kişilerden dinleyecekleri konferanslar, gerekse kültürel alanda yapılan sayısız faaliyetler öğrencilerimizin kendine güvenen, insan ilişkilerinde başarılı, yeniliklere açık, hızlı ve doğru düşünebilen, çevreye duyarlı bireyler olarak yetişmelerini sağlayacaktır.

Bölüm Hakkında

Fakülte Duyurularıİstanbul Arel Üniversitesi

Duyurular, Haberler, Etkinlikler

Arel Duyurular


 

 

Arel Etkinlikler


 

 

Basında Arel


 

 

Arel Haberler