fbpx
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Program Kalite Çalışma Takvimi

İşletme (İngilizce)

AKADEMİK

FAKÜLTELER
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

 

İstanbul Arel Üniversitesi
İşletme (İng.) Bölümü Akademik Kalite Çalışma Takvimi
(1.09.2022-31.08.2023)

Çalışma Başlıkları

Sorumlular

Takvim

2022 Program Özdeğerlendirme Raporlarının ÜBYS’ye girişi (1 Ocak-31 Aralık 2022 yılını kapsayacak)

Bölüm Başkanlığı

14 Ocak 2023

Dış Paydaş Geri Bildirim Toplantısı

Öğretim Üyeleri, Mezun Öğrenciler ve Sektör Temsilcileri

Aralık 2022
Mart 2023

İç Paydaş Geri Bildirim Toplantısı

Öğretim Üyeleri, Devam eden öğrenciler

Ekim 2022
Mart 2023

Stratejik Plan Bölüm Anahtar Performans göstergeleri izlenmesi

Bölüm Başkanlığı

Aralık 2022 -Haziran 2023

Stratejik Plan Bölüm Anahtar Performans göstergeleri  izleme sonuçlarının değerlendirilmesi

Bölüm Başkanlığı ve Stratejik Planlama Daire Başkanlığı

Aralık 2022- Haziran  2023

Bölüm Program Çıktısı Değerlendirme Anketinin Uygulanması ve Raporlanması

Bölüm Başkanlığı

Haziran 2023

Mezun Memnuniyet Anketi Uygulanması ve Raporlanması

Bölüm Başkanlığı

Eylül 2023

Ölçme Değerlendirme Yöntemlerinin Yeterliliği Anketinin Uygulanması ve Raporlanması

Bölüm Öğretim Üyesi

Dönem sonu sınavlarından sonraki ilk hafta

Bölüm Akademik Faaliyet Raporlarının Kalite Komisyonuna sunulması

Bölüm Kalite Sorumlusu

Akademik dönem sonundaki bir ay içinde

Ders Dönem Sonu Raporlarının Hazırlanması

Bölüm Öğretim Üyeleri

Akademik dönem sonundaki bir ay içinde

Ders Dönem Sonu Raporlarının bölüm kurullarında değerlendirilmesi ve Birim Kalite Komisyonuna raporlanması

Bölüm Başkanlığı

Akademik dönem sonundaki bir ay içinde

Akademik Danışmanlık Faaliyetlerinin Raporlanması

Akademik Danışman

Akademik dönem sonundaki bir ay içinde

Program Öğretim Amaçlarının Gözden Geçirilmesi Çalıştayı
(PÖÇ Anketi, Firma Değerlendirme Formu ve  Dış Paydaş Görüşleri analizi sonunda gerçekleştirilecektir.)

Bölüm Öğretim Üyeleri, İç ve  Dış Paydaşlar

24 Temmuz 2023

Bölüm Hakkında

Fakülte Duyurularıİstanbul Arel Üniversitesi

Duyurular, Haberler, Etkinlikler

Arel Duyurular


 

 

Arel Etkinlikler


 

 

Basında Arel


 

 

Arel Haberler