fbpx
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Programa Özgü Ölçütler

İşletme (İngilizce)

AKADEMİK

FAKÜLTELER
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Programa özgü ölçütler;

1. Sağlam teori ve uygulama temelli yetkin bir işletme eğitimi,

2. Güçlü bir ekonomik, sosyal, politik, etik ve yasal alt yapı ve dünya görüşü,

3. Hızlı değişen küresel iş ortamlarını kavrama ve değerlendirme için gerekli becerileri,

4. Bilgi toplama, analiz edebilme ve sentezleme aşamalarını etkin bir şekilde gerçekleştirebilmek

5. Teknolojik altyapı sayesinde yönetim becerilerini uygulamaya dönüştürebilmek

Bölüm Hakkında

Fakülte Duyurularıİstanbul Arel Üniversitesi

Duyurular, Haberler, Etkinlikler

Arel Duyurular


 

 

Arel Etkinlikler


 

 

Basında Arel


 

 

Arel Haberler