fbpx
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce)

AKADEMİK

FAKÜLTELER
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Küreselleşmenin iş yaşamını doğrudan etkilemesi, iletişim araçlarının gelişen teknoloji ile çeşitlenmesi gibi pek çok nedenle, birçok işletme uluslararası ticaret faaliyetlerine çeşitli düzeylerde katılma ihtiyacı duymaktadır. İhracat ve ithalattan, stratejik işbirlikleri, ortak yatırım vb. girişimlere kadar uzanan bu faaliyetler dizininde uluslararası ekonomik ilişkileri izleyebilen, yoğun rekabet ortamında çağdaş yönetim tekniklerini bilişim dünyasının sunduğu olanaklarla hayata geçiren ve bulunduğu ortama değer katabilen insan gücüne gereksinim duyulmaktadır.

 

Bölümün amacı, uluslararası ticaretin ilke ve kurallarını bilen, ulusal ve uluslararası işletmecilik bilgisine sahip, bilişim teknolojilerini kullanabilen girişimci ve yönetici adaylarını yetiştirmektir.

 

Öğrenim dili İngilizce olan Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü’nde öğrencilerimiz, ikinci bir yabancı dili de öğrenebilmektedirler. Dileyen öğrencilerimiz, istenen minimum başarı kriterlerini sağlamaları şartı ile ikinci sınıftan itibaren çift anadal programına katılarak ikinci bir diploma ya da yandal programına katılarak bir başka programla ilgili sertifika sahibi olabilmektedirler. Erasmus programı çerçevesinde diğer ülkelere giderek eğitimlerinin bir bölümünü orada tamamlama şansı olan öğrencilerimiz, gittikleri ülkelerin iş ve kültür yaşamına ilişkin bilgilerle donanmış, geniş bir vizyona sahip olarak iş hayatına atılabilmektedirler.

 

Çalışma Alanları

Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü mezunları, hem özel sektörde (ulusal ve uluslararası şirketlerin dış ticaret, uluslararası pazarlama, finans, lojistik ile ilgili bölümlerinde, finansal kurumlar ve bankaların ilgili departmanlarında, gümrük müşavirliği, mali müşavirlik alanlarında) hem de çeşitli kamu kurumlarında dış ticaret ve finans uzmanı olarak istihdam edilebilmektedirler. Mezunlarımız, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi mezunlarının çalışabilecekleri her alanda iş bulma olanağına sahiptirler.

 

Bölüm Hakkında

Fakülte Duyurularıİstanbul Arel Üniversitesi

Duyurular, Haberler, Etkinlikler

Arel Duyurular


 

 

Arel Etkinlikler


 

 

Basında Arel


 

 

Arel Haberler