fbpx
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Yönetim Bilişim Sistemleri

AKADEMİK

FAKÜLTELER
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Yönetim Bilişim Sistemleri (YBS), günümüzün karmaşık iş dünyasında, veri ve bilginin sürekli üretildiği ve çeşitli biçimlerde paylaşıldığı bir ortamda, bilgiye dayalı karar verme süreçlerini geliştirmeye yönelik multidisipliner bir alandır. İşletmeler ve bireylerin bilgi ihtiyaçlarını karşılamak, bu bilgiyi depolamak, analiz etmek ve dağıtmak için kullanılan bilişim sistemlerini tasarlamak, kurmak ve yönetmek amacıyla öğrenciler yetiştirmeyi hedefler. Yönetim Bilişim Sistemleri, işletme ve bilişim konularını birlikte ele alan multidisipliner bir alandır. Büyük verinin toplanması ve işletmenin ihtiyacına göre faydalı hale getirilmesi, bilişim alanındaki gelişmelerin izlenmesi ve işletmenin verimliliğini artırmak üzere adapte edilmesi yönetim bilişim sistemleri mezunlarının görev tanımında yer almaktadır. Bu alanda görev yapacak profesyonellerin, bilgi teknolojilerini tanımaları ve bu teknolojilerin kullanımının organizasyonların verimliliğine ne şekilde ve nasıl katkıda bulunabilecekleri konusunda bilgiye sahip olmaları gerekmektedir. Ülkemizde bu alanda yetişmiş personele ihtiyaç yüksektir.

 

Yönetim Bilişim Sistemleri Lisans Programının amaçları, Yönetim Bilişim Sistemleri programını tercih eden öğrencilere, işletmelerin ve bireylerin yaşadığımız çağa ve topluma adını veren bilgiyi üretme, depolama, paylaşma ve bilgiye erişme ihtiyacını karşılamak için kullanılan yöntem, süreç ve sistemlerin planlanması, tasarlanması, kurulması ve yönetilmesi süreçlerini anlayabilme becerisi kazandırmaktır.

 

YBS programı hem işletme hem de bilişim alanlarını birleştiren, entegre bir yaklaşıma sahiptir. Bilişim teknolojilerinin hızlı gelişimi ve işletme bilimine getirdiği yenilikler, verimli ve bilgiye dayalı karar verme süreçlerini oluşturmuştur. Bu süreçler, öğrencilere karmaşık iş dünyasında bilgiyi kullanarak doğru kararlar verebilme yeteneği kazandırır.

 

Bilgisayar kullanımı gerektiren tüm derslerin laboratuvar ortamında yapıldığı bölümümüzde laboratuvarın donanım, yazılım altyapısı düzenli olarak güncellenmektedir. Ayrıca derslerin verildiği sınıflar da teknolojinin son yenilikleri ile donatılarak en etkin ve verimli eğitim ortamı sağlanmaktadır.

 

ÇALIŞMA ALANLARI

BİLİŞİM ALANI:

Yönetim Bilişim Sistemleri Uzmanı, Yazılımcı, Veri Tabanı Uzmanı, Sistem Analisti ve Tasarımcısı, Veri Tabanı Analisti, SEO Uzmanı, Network Uzmanı, Siber Güvenlik Uzmanı, Ağ Sistemleri Yöneticiliği, Veri Analisti, Mobil Programlama Geliştirici, Oyun Geliştiricisi, Yapay Zeka Uzmanı şeklinde listelenebilinir.

 

İŞLETME ALANINDA:

İnsan Kaynakları Uzmanı / Yöneticisi, İş Geliştirme Uzmanı / Yöneticisi, Proje Yöneticisi, Satış Pazarlama Uzmanı / Yöneticisi, İş Analisti, ERP Uzmanı / Yöneticisi, İş Zekâsı Uzmanı / Yöneticisi, CRM Uzmanı ünvanlarında görev yaparlar.

 

Bölüm Hakkında

Fakülte Duyurularıİstanbul Arel Üniversitesi

Duyurular, Haberler, Etkinlikler

Arel Duyurular


 

 

Arel Etkinlikler


 

 

Basında Arel


 

 

Arel Haberler