fbpx
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Program Ölçütleri

İşletme (Türkçe)

AKADEMİK

FAKÜLTELER
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İşletme (Türkçe) bölümünün bilgi, beceri ve yetkinlik temel boyutlarında oluşturulmuş 21 öğrenme çıktısı bulunmaktadır;

 

PÖÇ.1. İşletmenin temel fonksiyonları(yönetim, insan kaynakları, üretim, halkla ilişkiler, finans, muhasebe, pazarlama ve AR-GE) ile ilgili ileri düzeyde kuramsal ve/veya uygulamalı bilgiye dayalı kavramları tanımlar.

PÖÇ.2. İşletmenin temel fonksiyonları arasındaki ilişkileri/etkileşimleri kavrar.

PÖÇ.3. İşletme fonksiyonlarının bir bütünlük içerisinde yürütülmesinde alanında sahip olduğu ileri düzeydeki bilgiyi kullanır.

PÖÇ.4. İşletmenin fonksiyonlarının yürütülmesiyle ilgili ortaya çıkan öngörülemeyen karmaşık problemleri analiz ederek araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri bulur.

 

PÖÇ.5. İşletme uygulamalarını değerlendirerek, mevcut uygulamaların sürekli iyileştirilmesine yönelik öneriler geliştirir.

PÖÇ.6. İşletme alanındaki yeni uygulamalarda karşılaşılan olası problemleri öngörüp, önleyici stratejiler geliştirir.

PÖÇ.7. İşletme alanındaki bilgi ve becerilerini sorumluluğu altındaki kişilere aktarır.

PÖÇ.8. Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık faaliyetlerin yürütülmesinde bireysel veya ekip üyesi olarak sorumluluk alır.

PÖÇ.9. Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.

PÖÇ.10. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yönetir.

PÖÇ.11. Alanına yenilik getiren bilgi, düşünce, uygulama veya teknolojilerin hayata geçirilmesinde risk ve sorumluluk alır.

PÖÇ.12. Kişisel, mesleki ve/veya çalışma alanı ile ilgili risk ve fırsatları değerlendirerek bilgi ve becerilerinin sosyal/kültürel/ekonomik katma değeri yüksek düşünceye/ yaklaşıma/ teknolojiye/ ürüne dönüştürülmesinde sorumluluk alır; bireysel veya ekip üyesi olarak girişimci yetkinlik geliştirir.

PÖÇ.13. Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

PÖÇ.14.  Öğrenme gereksinimlerini belirleyerek öğrenme Hedefleri doğrultusunda kendisinin ve sorumluluğu altındaki kişilerin performanslarının geliştirilmesine yönelik faaliyetleri planlar ve yönetir.

PÖÇ.15. Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktararak alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir.

PÖÇ.16. Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.

PÖÇ.17. Bir yabancı dili (İngilizce) en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi’nde kullanarak alanındaki gelişmeleri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.

PÖÇ.18. Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı’nın İleri Düzeyi’nde tanımlanan bilgisayar kullanma yetkinliğine dayalı olarak alanının gerektirdiği ölçüde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

PÖÇ.19. Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenler ve bunları uygular.

PÖÇ.20. Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.

PÖÇ.21. Alanı ile ilgili faaliyetleri, sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında edindiği bilinç doğrultusunda yürütür.

Bölüm Hakkında

Fakülte Duyurularıİstanbul Arel Üniversitesi

Duyurular, Haberler, Etkinlikler

Arel Duyurular


 

 

Arel Etkinlikler


 

 

Basında Arel


 

 

Arel Haberler