fbpx
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Müfredat

İşletme (Türkçe)

AKADEMİK

FAKÜLTELER
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
1. YARIYIL
Kod Zorunlu/Seçmeli Örgün/Uzaktan Ders T U Kredi AKTS
Eski  Yeni
6YOG101 ORTL101 Zorunlu Örgün Yüksek Öğrenime Giriş ve Kariyer Planlama 1 0 1 1
6UYDTDL101 ORTL161 Zorunlu Uzaktan Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I 2 0 2 2
6UYDATA101 ORTL171 Zorunlu Uzaktan Türk Dili-I 2 0 2 2
6ISL101 MBBL041 Zorunlu Örgün Temel Matematik 3 0 3 5
6ING103 YDLL 161 Zorunlu Uzaktan İngilizce I 4 0 4 4
6ISL103 ISLL103 Zorunlu Uzaktan İşletmeye Giriş 3 0 3 5
6ISLTBA106 ISLL113 Zorunlu Uzaktan Temel Hukuk 3 0 3 6
6SBKMAU003 ISLL109 Zorunlu Örgün Mikro İktisat 3 0 3 5
Toplam 21 0 21 30
2. YARIYIL
Kod Zorunlu/Seçmeli Örgün/Uzaktan Ders T U Kredi AKTS
Eski  Yeni
6ATA102 ORTL261 Zorunlu Uzaktan Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II 2 0 2 2
6TDL102 ORTL271 Zorunlu Uzaktan Türk Dili-II 2 0 2 2
6ING104 YDLL 162 Zorunlu Uzaktan İngilizce II 4 0 4 4
6ISLTBA103 ISLL114 Zorunlu Örgün İstatistik 3 0 3 5
6ISLTBA201 ISLL116 Zorunlu Örgün Makro İktisat 3 0 3 5
6ISLTBA205 ISLL104 Zorunlu Örgün Borçlar Hukuku 3 0 3 4
6SOSTBA111 SOSL111 Zorunlu Örgün Sosyoloji 3 0 3 3
6ULSYGD008 ISLL110 Zorunlu Örgün Bilim Tarihi ve Felsefesi 3 0 3 5
Toplam 23 0 23 30
3. YARIYIL
Kod Zorunlu/Seçmeli Örgün/Uzaktan Ders T U Kredi AKTS
Eski  Yeni
6ING207 YDLL 261 Zorunlu Uzaktan İngilizce III 4 0 4 4
6UYDBTK101 MBBL061 Zorunlu Uzaktan Bilgi Teknolojileri Kullanımı   2 0 2 2
6ISLMAU201 ISLL201 Zorunlu Örgün Finansal Muhasebe-I 3 0 3 5
6ISLTBA202 ISLL207 Zorunlu Örgün Ticaret Hukuku 3 0 3 5
6ISLMAU303 ISLL221 Zorunlu Örgün Pazarlama İlkeleri 3 0 3 4
6ISLYGS003 ISLL225 Zorunlu Örgün Davranış Bilimleri 3 0 3 5
6ISLMAU203 ISLL203 Zorunlu Örgün Örgüt Teorisi ve Tasarımı 3 0 3 5
Toplam 21 0 21 30
4. YARIYIL
Kod Zorunlu/Seçmeli Örgün/Uzaktan Ders T U Kredi AKTS
Eski  Yeni
6ING208 YDLL 262 Zorunlu Uzaktan İngilizce IV 4 0 4 4
6ISLMAU202 ISLL202 Zorunlu Örgün Finansal Muhasebe-II 3 0 3 5
6ISLMAU302 ISLL218 Zorunlu Örgün Pazarlama Yönetimi 3 0 3 4
6IBFTBA012 ISLL204 Zorunlu Örgün Araştırma Yöntemleri 3 0 3 5
6ISLMAU206 ISLL208 Zorunlu Örgün Uluslararası İşletmecilik 3 0 3 4
6ISL106 ISLL238 Zorunlu Örgün Örgütlerin Yönetimi 3 0 3 4
6MBSMAU405 ISLL206 Zorunlu Örgün İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik 3 0 3 4
Toplam 22 0 22 30
5. YARIYIL
Kod Zorunlu/Seçmeli Örgün/Uzaktan Ders T U Kredi AKTS
Eski  Yeni
BÖLÜM SEÇMELİ DERSLER Bölüm Seçmeli 1 3 0 3 5
BÖLÜM SEÇMELİ DERSLER Bölüm Seçmeli 2 3 0 3 5
UNİVERSİTE SEÇMELİ DERS HAVUZU Üniversite Seçmeli 1 3 0 3 3
6ISLTBA204 ISLL311 Zorunlu örgün Vergi Hukuku 3 0 3 3
6ISL105 ISLL341 Zorunlu örgün Finansal Piyasalar 3 0 3 4
ORTL301 ORTL301 Zorunlu örgün Yetkinlik Geliştirme 1 0 1 1
6ISL107 ISLL317 Zorunlu örgün Yöneylem Araştırması I 3 0 3 4
6ISL109 ISLL315 Zorunlu örgün Maliyet ve Yönetim Muhasebesi 3 0 3 5
Toplam 22 0 22 30
6. YARIYIL
Kod Zorunlu/Seçmeli Örgün/Uzaktan Ders T U Kredi AKTS
Eski  Yeni
BÖLÜM SEÇMELİ DERSLER Bölüm Seçmeli 1 3 0 3 5
UNİVERSİTE SEÇMELİ DERS HAVUZU Üniversite Seçmeli 2 3 0 3 3
    Zorunlu Örgün Staj 0 20 10 6
6ISLYGS004 ISLL320 Zorunlu Örgün İş İletişimi 2 0 2 3
6ISL108 ISLL308 Zorunlu Örgün Kurumsal Finansman 3 0 3 5
6ISLMAU306 ISLL326 Zorunlu Örgün İnsan Kaynakları Yönetimi 3 0 3 4
6ISL110 ISLL327 Zorunlu Örgün Yöneylem Araştırması II 3 0 3 4
Toplam 17 20 27 30
7. YARIYIL
Kod Zorunlu/Seçmeli Örgün/Uzaktan Ders T U Kredi AKTS
Eski  Yeni
BÖLÜM SEÇMELİ DERSLER Bölüm Seçmeli 1 3 0 3 5
Bölüm Seçmeli 2 3 0 3 5
UNİVERSİTE SEÇMELİ DERS HAVUZU Üniversite Seçmeli 1 3 0 3 5
6ISLMAU305 ISLL415 Zorunlu Örgün Üretim Yönetimi 3 0 3 4
6ISLMAU402 ISLL407 Zorunlu Örgün Stratejik Yönetim 3 0 3 5
6ISLMAS026 ISLL402 Zorunlu Örgün Denetim 3 0 3 3
6ISL112 ISLL434 Zorunlu Örgün Liderlik ve Liderlik Analizleri 2 0 2 3
Toplam 20 0 20 30
8. YARIYIL
Kod Zorunlu/Seçmeli Örgün/Uzaktan Ders T U Kredi AKTS
Eski  Yeni
BÖLÜM SEÇMELİ DERSLER Bölüm Seçmeli 1 3 0 3 5
Bölüm Seçmeli 2 3 0 3 5
UNİVERSİTE SEÇMELİ DERS HAVUZU Üniversite Seçmeli 1 3 0 3 5
6ISLTBA402 ISLL418 Zorunlu Örgün İleri Araştırma Yöntemleri 3 0 3 4
6ISLYGS009 ISLL408 Zorunlu Örgün Uygulamalı Proje Yönetimi 3 0 3 4
6ISLMAU310 ULTL208 Zorunlu Örgün Tedarik Zinciri Yönetimi 3 0 3 3
6ISLTBA404 ISLL403 Zorunlu Örgün Türk Vergi Sistemi 3 0 3 3
21.YY YETKİNLİKLERİ DERS LİSTESİ 21.YY Y.Seçmeli 1 1 0 1 1
Toplam 22 0 22 30

No

BÖLÜM SEÇMELİ DERSLER

KOD

DERS

DÖNEM

ÖRGÜN/UZAKTAN

T

P

K

AKTS

1

ISLL318

Girişimcilik ve İş Kurma

5

örgün

3

0

3

5

2

ISLL319

Perakendecilik

5

örgün

3

0

3

5

3

ISLL321

Uluslararası İktisat

5

örgün

3

0

3

5

4

ISLL323

Marka Yönetimi

5

örgün

3

0

3

5

5

ISLL327

İşletme Etiği

5

örgün

3

0

3

5

6

ISLL329

Sürdürülebilirlik Yönetimi

5

örgün

3

0

3

5

7

 

Sosyal Politika

5

örgün

3

0

3

5

8

 

ERP

5

örgün

3

0

3

5

9

ISLL307

Muhasebe Standartları

6

örgün

3

0

3

5

10

ISLL320

Ideasoft ile E-Ticaret Uygulamaları

6

örgün

3

0

3

5

11

ISLL324

Nöropazarlama

6

örgün

3

0

3

5

12

ISLL440

Hizmet Pazarlaması

6

örgün

3

0

3

5

13

ISLL442

Aile İşletmeleri Yönetimi

6

örgün

3

0

3

5

14

 

İşveren Markası Yönetimi

6

örgün

3

0

3

5

15

ISLL302

Pazarlamada Güncel Konular

7

örgün

3

0

3

5

16

ISLL305

Tüketici Davranışı

7

örgün

3

0

3

5

17

ISLL316

Risk Yönetimi

7

örgün

3

0

3

5

18

ISLL338

Bütünsel Performans Yönetimi

7

örgün

3

0

3

5

19

ISLL339

Vergi Denetimi

7

örgün

3

0

3

5

20

ISLL425

İşletme Oyunları

7

örgün

3

0

3

5

21

ISLL435

Satış Yönetimi

7

örgün

3

0

3

5

22

ISLL437

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

7

örgün

3

0

3

5

23

ISLL303

Finansal Analiz

8

örgün

3

0

3

5

24

ISLL324

Nöropazarlama

8

örgün

3

0

3

5

25

ISLL406

Dış Ticaret Yönetimi

8

örgün

3

0

3

5

26

ISLL410

Oyunlaştırma

8

örgün

3

0

3

5

27

ISLL416

İnovasyon Yönetimi

8

örgün

3

0

3

5

28

ISLL428

Uluslararası Vergilendirme

8

örgün

3

0

3

5

29

ISLL444

Sosyal Girişimcilik

8

örgün

3

0

3

5

30

ISLL446

Uluslararası Pazarlama

8

örgün

3

0

3

5

31

ISLL448

Muhasebenin Tarihsel Gelişimi

8

örgün

3

0

3

5

32

ISLL452

Şirketler Muhasebesi

8

örgün

3

0

3

5

33

ISLL454

Fuarcılık Endüstrisi-TÜYAP

8

örgün

1

1

2

5

34

ISLL456

İş Analitiği ve Fizibilite

8

örgün

3

0

3

5

35

 

Decathlon ile İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamaları

 

örgün

3

0

3

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21. YY YETKİNLİKLERİ DERS LİSTESİ

3. YY

Kod

Zorunlu/Seçmeli

Ders

T

U

Kredi

AKTS

ORTL361

Zorunlu

Çevre Koruma,  İş Sağlığı ve Güvenliği

2

0

2

3

ORTL365

Zorunlu

Kalite Güvencesi ve Kalite Yönetim Sistemleri 

2

0

2

3

ORTL367

Zorunlu

Mesleki Sorumluluk  ve Etik

2

0

2

3

ORTL369

Zorunlu

Sosyal Sorumluluk ve Topluma Hizmet Uygulaması

2

0

2

3

ORTL371

Zorunlu

Stratejik Planlama, Proje ve Risk Yönetimi

2

0

2

3

ORTL363

Zorunlu

Eleştirel Düşünme, Yaratıcılık ve Girişimcilik

2

0

2

3

4. YY

Kod

Zorunlu/Seçmeli

Ders

T

U

Kredi

AKTS

ORTL361

Zorunlu

Çevre Koruma,  İş Sağlığı ve Güvenliği

2

0

2

3

ORTL365

Zorunlu

Kalite Güvencesi ve Kalite Yönetim Sistemleri 

2

0

2

3

ORTL367

Zorunlu

Mesleki Sorumluluk  ve Etik

2

0

2

3

ORTL369

Zorunlu

Sosyal Sorumluluk ve Topluma Hizmet Uygulaması

2

0

2

3

ORTL371

Zorunlu

Stratejik Planlama, Proje ve Risk Yönetimi

2

0

2

3

5. YY

Kod

Zorunlu/Seçmeli

Ders

T

U

Kredi

AKTS

ORTL291

Seçmeli

Gönüllülük Çalışmaları

1

2

2

4

ORTL361

Zorunlu

Çevre Koruma,  İş Sağlığı ve Güvenliği

2

0

2

3

ORTL365

Zorunlu

Kalite Güvencesi ve Kalite Yönetim Sistemleri 

2

0

2

3

ORTL367

Zorunlu

Mesleki Sorumluluk  ve Etik

2

0

2

3

ORTL369

Zorunlu

Sosyal Sorumluluk ve Topluma Hizmet Uygulaması

2

0

2

3

ORTL371

Zorunlu

Stratejik Planlama, Proje ve Risk Yönetimi

2

0

2

3

ORTL363

Zorunlu

Eleştirel Düşünme, Yaratıcılık ve Girişimcilik

2

0

2

3

6. YY

Kod

Zorunlu/Seçmeli

Ders

T

U

Kredi

AKTS

ORTL291

Seçmeli

Gönüllülük Çalışmaları

1

2

2

4

ORTL361

Zorunlu

Çevre Koruma,  İş Sağlığı ve Güvenliği

2

0

2

3

ORTL365

Zorunlu

Kalite Güvencesi ve Kalite Yönetim Sistemleri 

2

0

2

3

ORTL367

Zorunlu

Mesleki Sorumluluk  ve Etik

2

0

2

3

ORTL369

Zorunlu

Sosyal Sorumluluk ve Topluma Hizmet Uygulaması

2

0

2

3

ORTL371

Zorunlu

Stratejik Planlama, Proje ve Risk Yönetimi

2

0

2

3

8. YY

Kod

Zorunlu/Seçmeli

Ders

T

U

Kredi

AKTS

ORTL461

Seçmeli

Proje Yönetimi

1

0

1

1

ORTL463

Seçmeli

Veri Okuryazarlığı

1

0

1

1

ORTL465

Seçmeli

Dijital Okuryazarlık

1

0

1

1

ORTL467

Seçmeli

Liderlik ve Takım Çalışması

1

0

1

1

Bölüm Hakkında

Fakülte Duyurularıİstanbul Arel Üniversitesi

Duyurular, Haberler, Etkinlikler

Arel Duyurular


 

 

Arel Etkinlikler


 

 

Basında Arel


 

 

Arel Haberler