fbpx
İletişim Fakültesi

Amaç ve Hedefler

Sinema ve Televizyon

AKADEMİK

FAKÜLTELER
İLETİŞİM FAKÜLTESİ

Amaçlar

Sinema ve Televizyon Bölümü’nün genel yapısı geleneksel ‘Radyo Sinema ve Televizyon’ eğitiminden farklı olarak Kıta Avrupa Film Ekolü’ne göre dizayn edilmiştir. Bu kapsamda Sinema ve Televizyon Bölümü uygulama derslerine ağırlık verir. Ancak titizlikle ‘meslek edindirme’ yaklaşımından uzak durur. Bölümün temel hedefi; programı tercih edecek bireylere, sinema ve televizyon dünyasına yaklaşımlarını da kapsayacak bir dünya görüşü kazandırmaktır.

 

Hedefler

Program kapsamında öğrencilere, sektörün çeşitli profesyonel beceriler gerektiren alanlarında yer alabilmeleri için çok yönlü beceriler kazandırmak.

Hedef kitlenin ihtiyaçlarına uygun proje tasarlayıp üretebilecek kuramsal bilgi ve estetik bakış kazandırmak.

Uygulamalı eğitim süreçlerinde alanın mesleki süreçlerini deneyimleme ve ekip olma bilinciyle üretim yapmalarını sağlamak.

Öğrencilerin, sosyal bilimlerin farklı alanlarından alacakları temel dersler sonrasında medya içeriklerine eleştirel bakış açısıyla bakabilmelerini sağlamak.

Araştırma yapabilme becerisini proje geliştirme ve grup önünde sunabilme yetkinliğiyle güçlendirmek.

Yenilikçi, araştırmacı ve girişimci olmalarını sağlamak.

Sosyal ve etik sorumluluğa sahip, çevresiyle etkili iletişim kurabilen, sürekli öğrenmeyi ilke edinmiş bireyler olmalarını sağlamak.

Görsel-işitsel içerikle bağlantılı faaliyet gösteren kurumlarda da tasarımcı ve alan uzmanı olarak profesyonel anlamda görev alabilecek nitelikte yetişmelerini sağlamaktır.

Bölüm Hakkında

Fakülte Duyurularıİstanbul Arel Üniversitesi

Duyurular, Haberler, Etkinlikler

Arel Duyurular


 

 

Arel Etkinlikler


 

 

Basında Arel


 

 

Arel Haberler