fbpx
İletişim Fakültesi

Müfredat

Sinema ve Televizyon

AKADEMİK

FAKÜLTELER
İLETİŞİM FAKÜLTESİ
İLETİŞİM FAKÜLTESİ SİNEMA VE TELEVİZYON BÖLÜMÜ MÜFREDAT PROGRAMI
1. YARIYIL
Eski Kod Yeni Kod Zorunlu/Seçmeli Örgün/Uzaktan Ders T U UK AKTS
    Zorunlu Örgün Yüksek Öğretime Giriş ve Kariyer Planlama 1 0 1 1
  ORTL161 Zorunlu Uzaktan Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I 2 0 2 2
  ORTL171 Zorunlu Uzaktan Türk Dili-I 2 0 2 2
  YDLL 161 Zorunlu Uzaktan İngilizce I 4 0 0 4
  STVL101 Zorunlu Örgün Sinema ve Televizyona Giriş 2 0 2 5
  SBKL115 Zorunlu Örgün Siyaset Bilimi 3 0 3 4
  YMIL101 Zorunlu Örgün Medya ve Kültürel Çalışmalar 2 0 2 4
  GRFL117 Zorunlu Örgün Sanat Tarihi  2 0 2 4
  YMIL111 Zorunlu Örgün İletişime Giriş 2 0 2 4
Toplam 18 0 14 30
2. YARIYIL
Eski Kod Yeni Kod Zorunlu/Seçmeli Örgün/Uzaktan Ders T U UK AKTS
  ORTL261 Zorunlu Uzaktan Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II 2 0 2 2
  ORTL271 Zorunlu Uzaktan Türk Dili-II 2 0 2 2
  YDLL 162 Zorunlu Uzaktan İngilizce II 4 0 0 4
  GITL104 Zorunlu Örgün Fotoğraf Tekniği  2 0 2 4
  STVL104 Zorunlu Örgün Kurgu Kuramları 2 0 2 4
  GZTL112 Zorunlu Örgün İletişim Tarihi 2 0 2 4
  STVL102 Zorunlu Örgün Sinematografi 3 0 3 5
  SOSL111 Zorunlu Örgün Sosyoloji 3 0 3 5
Toplam 20 0 16 30
3. YARIYIL
Eski Kod Yeni Kod Zorunlu/Seçmeli Örgün/Uzaktan Ders T U UK AKTS
21.YY YETKİNLİKLERİ DERS LİSTESİ 21.YY Y.Seçmeli 1 2 0 2 2
  STVL201 Zorunlu Örgün Film Kuramları  3 0 3 5
  GZTL211 Zorunlu Örgün İletişim Hukuku 2 0 2 4
  STVL205 Zorunlu Örgün Senaryo-I  3 0 3 4
  STVL209 Zorunlu Örgün Ses ve Görüntü Teknikleri  2 0 2 4
  STVL207 Zorunlu Örgün Sinema Tarihi  3 0 3 5
  STVL203 Zorunlu Örgün Yapım Yönetim-I 1 2 2 6
Toplam  16 2 17 30
4. YARIYIL
Eski Kod Yeni Kod Zorunlu/Seçmeli Örgün/Uzaktan Ders T U UK AKTS
  YMIL202 Zorunlu Örgün İletişim Kuramları 3 0 3 4
  STV202 Zorunlu Örgün Senaryo-II  3 0 3 5
  STV204 Zorunlu Örgün Ses ve Görüntü Uygulamaları  1 2 2 5
  STV206 Zorunlu Örgün Yapım Yönetim-II  1 2 2 6
  MBBL061 Zorunlu Uzaktan Bilgi Teknolojileri Kullanımı   2 0 2 2
  YMIL204 Zorunlu Örgün Yeni Medya  3 0 3 5
21.YY YETKİNLİKLERİ DERS LİSTESİ 21.YY Y.Seçmeli 1 2 0 2 3
Toplam 15 4 17 30
5. YARIYIL
Eski Kod Yeni Kod Zorunlu/Seçmeli Örgün/Uzaktan Ders T U UK AKTS
  STVL301 Zorunlu Örgün Aydınlatma Tasarımı   1 2 2 4
  STVL303 Zorunlu Örgün Kurgu Teknikleri  1 2 2 4
  YMIL301 Zorunlu Örgün  İletişim Araştırmalarında Yöntem 2 0 2 5
  STVL305 Zorunlu Örgün Sinema ve Toplum 3 0 3 3
        Bölüm Seçmeli 1       5
        Bölüm Seçmeli 1       5
        Üniversite Seçmeli 1       3
  ORTL301 Zorunlu   Yetkinlik Geliştirme 1 0 1 1
Toplam 7 4 9 30
6. YARIYIL
Eski Kod Yeni Kod Zorunlu/Seçmeli Örgün/Uzaktan Ders T U UK AKTS
  STVL306 Zorunlu Örgün İleri Kurgu Teknikleri    1 2 2 4
  GZTL304 Zorunlu Örgün Televizyon Haberciliği  3 0 3 6
21.YY YETKİNLİKLERİ DERS LİSTESİ 21.YY Y.Seçmeli 1 2 0 2 3
        Bölüm Seçmeli 2       5
        Bölüm Seçmeli 2       5
        Üniversite Seçmeli 1       3
  STVL308 Zorunlu Örgün Türk Sineması 3 0 3 4
Toplam 4 2 5 30
7. YARIYIL
Eski Kod Yeni Kod Zorunlu/Seçmeli Örgün/Uzaktan Ders T U UK AKTS
  STVL403 Zorunlu Örgün Belgesel Sinema  3 0 3 5
    Zorunlu Örgün Bitirme Projesi-I 3 0 3 5
        Bölüm Seçmeli 3       5
        Bölüm Seçmeli 3       5
        Bölüm Seçmeli 3       5
        Bölüm Seçmeli 3       5
Toplam 6 0 6 30
8. YARIYIL
Eski Kod Yeni Kod Zorunlu/Seçmeli Örgün/Uzaktan Ders T U UK AKTS
21.YY YETKİNLİKLERİ DERS LİSTESİ 21.YY Y.Seçmeli 1 1 0 0 1
  STVL404 Zorunlu Örgün Televizyon Programcılığı 3 0 3 6
    Zorunlu Örgün Bitirme Projesi-II 3 0 3 5
        Bölüm Seçmeli 4       5
        Bölüm Seçmeli 4       5
        Staj 0 40 20 8
Toplam 7 40 26 30
İLETİŞİM FAKÜLTESİ SİNEMA VE TELEVİZYON BÖLÜMÜ SEÇMELİ DERSLER
SEÇMELİ DERSLER
SIRA ÖN KOŞUL  KOD ÖRGÜN/
UZAKTAN
DERS Dönem Bilgisi Teori Uygulama Kredi Ects DIŞ
KONTENJAN
KOD DERS ESKİ YENİ
            BÖLÜM SEÇMELİ 1            
        STVL309 ÖRGÜN Yönetmen Sineması 5 3 0 3 5  
        STVL311 ÖRGÜN Video Prodüksiyon 5 3 0 3 5  
      605MS50 STVL313 ÖRGÜN İnternet Radyoculuğu 5 3 0 3 5  
      605MS53 STVL315 ÖRGÜN Sinemada Temsil 5 3 0 3 5  
      60502YS10 STVL317 ÖRGÜN Kısa Film  Yapımı 5 3 0 3 5  
            BÖLÜM SEÇMELİ 2            
      605YS44 STVL316 ÖRGÜN Film Festivalleri 6 3 0 3 5  
      60502YS11 STVL314 ÖRGÜN Sinema ve Psikanaliz 6 3 0 3 5  
      60503M23 STVL312 ÖRGÜN Aydınlatma Uygulamaları 6 3 0 3 5  
      605MS66 STVL310 ÖRGÜN Kamera Önü Makyaj Uygulamaları 6 3 0 3 5  
        STVL314 ÖRGÜN Popüler Sinema ve Türler 6 3 0 3 5  
            BÖLÜM SEÇMELİ 3            
      605MS45 STVL405 ÖRGÜN Oyuncu Yönetimi 7 3 0 3 5  
      605MS44 STVL407 ÖRGÜN Bağımsız Sinema 7 3 0 3 5  
      605YS43 STVL318 ÖRGÜN Radyo Programcılığı 6 3 0 3 5  
        STVL409 ÖRGÜN Film Çözümleme ve Eleştiri 7 3 0 3 5  
        STVL413 ÖRGÜN Televizyon Uygulamaları 1 7 3 0 3 5  
            BÖLÜM SEÇMELİ 4            
      605MS48 STVL406 ÖRGÜN Belgesel Yapımı 8 3 0 3 5  
      605MS41 STVL404 ÖRGÜN İleri Senaryo Teknikleri 8 3 0 3 5  
      605MS49 STVL408 ÖRGÜN Siyasal Sinema 8 3 0 3 5  
      605MS58 STVL410 ÖRGÜN Post Prodüksiyon 8 3 0 3 5  
        STVL412 ÖRGÜN Televizyon Uygulamaları 2 8 3 0 3 5  
İLETİŞİM FAKÜLTESİ SİNEMA VE TELEVİZYON BÖLÜMÜ
21.YY YETKİNLİKLERİ DERS LİSTESİ
3. YY
Kod Zorunlu/Seçmeli Örgün/Uzaktan Ders T U Kredi AKTS
ORTL361 Zorunlu Uzaktan Çevre Koruma,  İş Sağlığı ve Güvenliği 2 0 2 3
ORTL365 Zorunlu Uzaktan Kalite Güvencesi ve Kalite Yönetim Sistemleri   2 0 2 3
ORTL367 Zorunlu Uzaktan Mesleki Sorumluluk  ve Etik 2 0 2 3
ORTL369 Zorunlu Uzaktan Sosyal Sorumluluk ve Topluma Hizmet Uygulaması 2 0 2 3
ORTL371 Zorunlu Uzaktan Stratejik Planlama, Proje ve Risk Yönetimi 2 0 2 3
ORTL363 Zorunlu Uzaktan Eleştirel Düşünme, Yaratıcılık ve Girişimcilik  2 0 2 3
4. YY
Kod Zorunlu/Seçmeli Örgün/Uzaktan Ders T U Kredi AKTS
ORTL361 zorunlu Uzaktan Çevre Koruma,  İş Sağlığı ve Güvenliği 2 0 2 3
ORTL365 zorunlu Uzaktan Kalite Güvencesi ve Kalite Yönetim Sistemleri   2 0 2 3
ORTL367 zorunlu Uzaktan Mesleki Sorumluluk  ve Etik 2 0 2 3
ORTL369 zorunlu Uzaktan Sosyal Sorumluluk ve Topluma Hizmet Uygulaması 2 0 2 3
ORTL371 zorunlu Uzaktan Stratejik Planlama, Proje ve Risk Yönetimi 2 0 2 3
5. YY
Kod Zorunlu/Seçmeli Örgün/Uzaktan Ders T U Kredi AKTS
ORTL361 Required Uzaktan Çevre Koruma,  İş Sağlığı ve Güvenliği 2 0 2 3
ORTL291 Seçmeli Örgün Gönüllülük Çalışmaları 1 2 2 4
ORTL365 Required Uzaktan Kalite Güvencesi ve Kalite Yönetim Sistemleri   2 0 2 3
ORTL367 Required Uzaktan Mesleki Sorumluluk  ve Etik 2 0 2 3
ORTL369 Required Uzaktan Sosyal Sorumluluk ve Topluma Hizmet Uygulaması 2 0 2 3
ORTL371 Required Uzaktan Stratejik Planlama, Proje ve Risk Yönetimi 2 0 2 3
ORTL363 Required Uzaktan Eleştirel Düşünme, Yaratıcılık ve Girişimcilik  2 0 2 3
6. YY
Kod Zorunlu/Seçmeli Örgün/Uzaktan Ders T U Kredi AKTS
ORTL361 Required Uzaktan Çevre Koruma,  İş Sağlığı ve Güvenliği 2 0 2 3
ORTL291 Seçmeli Örgün Gönüllülük Çalışmaları 1 2 2 4
ORTL365 Required Uzaktan Kalite Güvencesi ve Kalite Yönetim Sistemleri   2 0 2 3
ORTL367 Required Uzaktan Mesleki Sorumluluk  ve Etik 2 0 2 3
ORTL369 Required Uzaktan Sosyal Sorumluluk ve Topluma Hizmet Uygulaması 2 0 2 3
ORTL371 Required Uzaktan Stratejik Planlama, Proje ve Risk Yönetimi 2 0 2 3
8. YY
Kod Zorunlu/Seçmeli Örgün/Uzaktan Ders T U Kredi AKTS
ORTL461 Seçmeli Uzaktan Proje Yönetimi 1 0 0 1
ORTL463 Seçmeli Uzaktan Veri Okuryazarlığı 1 0 0 1
ORTL465 Seçmeli Uzaktan Dijital Okuryazarlık 1 0 0 1
ORTL467 Seçmeli Uzaktan Liderlik ve Takım Çalışması 1 0 0 1

Bölüm Hakkında

Fakülte Duyurularıİstanbul Arel Üniversitesi

Duyurular, Haberler, Etkinlikler

Arel Duyurular


 

 

Arel Etkinlikler


 

 

Basında Arel


 

 

Arel Haberler