fbpx
İletişim Fakültesi

Program Ölçütleri

Sinema ve Televizyon

AKADEMİK

FAKÜLTELER
İLETİŞİM FAKÜLTESİ

Program Öğrenme Çıktıları: Bu programın başarılı bir şekilde tamamlanmasıyla öğrenciler şunları yapabileceklerdir:

 1. İletişim alanı ile ilgili ileri düzeyde kuramsal ve/veya uygulamalı bilgiye dayalı kavramları tanımlar.
 2. Televizyon ve Sinema alanında ileri düzeyde kuramsal ve uygulamaya dayalı bilgileri tanır.
 3. Alanında ortaya konulmuş olan ürünleri, kuramsal ve uygulama bilgisi ışığında çözümleyip eleştirerek raporlandırır
 4. Bir filmin (imgesel ya da belgesel) yapımını ve yönetmenliğini üstlenir.
 5. Radyo-televizyon kurumlarının işletmeciliğini yapar.
 6. Sinema, televizyon ve radyo için çeşitli türlerde senaryo yazar, film yapar, program hazırlar.
 7. Alanında bir ürün ortaya koyarken duygu ve düşüncelerini yazılı, sözlü ve görsel olarak ileri düzeyde ifade eder.
 8. Çalışma alanının gerektirdiği teknik araçları (kamera, kurgu, ses, ışık sistemleri gibi) kullanır, bu doğrultuda teknolojik değişimleri izler ve kendini sürekli geliştirir.
 9. Farklı disiplinlerdeki (siyaset, ekonomi, sosyoloji, tarih, vb) bilgiyi kendi uzmanlık alanında kullanabileceği şekilde düzenler.
 10. Sinema, televizyon ve radyo alanında ürünler ortaya koyarken sahip olduğu bilgiyi ve yaratıcılığı kullanır.
 11. Alana özgü kuramları, sanat akımlarını, estetiği ortaya koyduğu ürünlerde kullanır.
 12. Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık faaliyetlerin yürütülmesinde bireysel veya ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
 13. Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
 14. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yönetir.
 15. Alanına yenilik getiren bilgi, düşünce, uygulama veya teknolojilerin hayata geçirilmesinde risk ve sorumluluk alır.
 16. Kişisel, mesleki ve/veya çalışma alanı ile ilgili risk ve fırsatları değerlendirerek bilgi ve becerilerinin sosyal/kültürel/ekonomik katma değeri yüksek düşünceye/yaklaşıma/teknolojiye/ürüne dönüştürülmesinde sorumluluk alır; bireysel veya ekip üyesi olarak girişimci yetkinlik geliştirir.
 17. Öğrenme gereksinimlerini belirleyerek öğrenme hedefleri doğrultusunda kendisinin ve sorumluluğu altındaki kişilerin performanslarının geliştirilmesine yönelik faaliyetleri planlar ve yönetir.
 18. Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
 19. Bir yabancı dili (İngilizce) en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi’nde kullanarak alanındaki gelişmeleri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
 20. Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
 21. Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktararak alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir.
 22. Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı’nın İleri Düzeyi’nde tanımlanan bilgisayar kullanma yetkinliğine dayalı olarak alanının gerektirdiği ölçüde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
 23. Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenler ve bunları uygular.
 24. Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
 25. Alanı ile ilgili faaliyetleri, sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında edindiği bilinç doğrultusunda yürütür.

Bölüm Hakkında

Fakülte Duyurularıİstanbul Arel Üniversitesi

Duyurular, Haberler, Etkinlikler

Arel Duyurular


 

 

Arel Etkinlikler


 

 

Basında Arel


 

 

Arel Haberler