fbpx
İletişim Fakültesi

Programın Amaç ve Hedefleri

Sinema ve Televizyon

AKADEMİK

FAKÜLTELER
İLETİŞİM FAKÜLTESİ

Sinema ve Televizyon Bölümü’nün amacı;

 

Teknolojik gelişmelerle birlikte iletişim kanalları ve kullanıcıların bu kanallara erişimi çok daha hızlı ve kolay hale gelmiştir. Yerel ve ulusal sinema-televizyon kuruluşlarının sayıları artarken görsel işitsel içerik üreticilerinin rekabeti de alternatifleri artırmış ve gelişimi hızlandırmıştır. Yaratıcı endüstrinin önemli bir parçasını oluşturan film, dizi ve televizyon programlarının uluslararası pazar payındaki artışa paralel, aynı zamanda gelişmekte olan ülkelerde artan istihdam koşulları ve gelir artışı da söz konusudur. Bu nedenle, kalkınmanın itici gücü sayılan görsel-işitsel içerik üretim sürecinde görev alacak bireylerin alanlarında yetkin ve uluslararası rekabet koşullarına hazırlıklı bireyler olmaları beklenir hale gelmiştir.

Sinema ve Televizyon Bölümü, öğrencilerine, medya üretiminin kuramsal temelleri üzerine yapılandırılan uygulama çalışmalarıyla kazandırılması amaçlanan yetkinlikleriyle özel çalışma alanları sunar. Program deneyimli akademisyenler ve sektörün önde gelen isimlerinden oluşan akademik kadro, uygulamalı öğrenme fırsatı sunan atölye, stüdyo ve laboratuvar olanaklarıyla, öğrencilerin mesleki ve sanatsal yaratıcılıklarını keşfetmelerini sağlamaktadır.

 

Hedefler

 

Program kapsamında, öğrencilerin sektörün her alanında yer alabilmeleri için çok yönlü beceriler kazandırmak.

Etkin ürünler tasarlayıp üretebilecek kuram bilgisine ve estetik bakış kazandırmak.

İleri düzeyde teknoloji ile desteklenmiş uzmanlar olarak sektörde görev almalarını sağlamak.

Öğrencilerin, sosyal bilimlerin farklı alanlarında düşünme ve kendi uzmanlık Uygulamaları içine uyarlama ve gerek duyduğunda araştırma yapabilme becerisine sahip olmalarını sağlamak.

Yenilikçi, araştırmacı ve girişimci olmalarını sağlamak.

Sosyal ve etik sorumluluğa sahip, çevresiyle etkili iletişim kurabilen, sürekli öğrenmeyi ilke edinmiş bireyler olmalarını sağlamak.

Sinema ve televizyon alanının yanı sıra benzer alanlarda faaliyet gösteren kurumlarda da tasarımcı ve uzman olarak görev alabilecek nitelikte yetişmelerini sağlamaktır.

 

Arel Üniversitesinin bölümdeki artıları ve başarıları

 

Sinema ve Televizyon Bölümü, öğrencilerine, medya üretiminin kuramsal temelleri üzerine yapılandırılan uygulama çalışmalarıyla kazandırılması amaçlanan yetkinlikleriyle özel çalışma alanları sunar. Program deneyimli akademisyenler ve sektörün önde gelen isimlerinden oluşan akademik kadro, uygulamalı öğrenme fırsatı sunan atölye, stüdyo ve laboratuvar olanaklarıyla, öğrencilerin mesleki ve sanatsal yaratıcılıklarını keşfetmelerini sağlamaktadır. Teori ve pratiği bir arada deneyimleyen öğrenciler hem medya içeriklerini eleştirel bir gözle analiz edebilme yeteneği kazanırken hem de nitelikli içerik üretim becerilerine sahip olmaktadır. Bu kapsamda öğrenciler, derslerde teorik bilgiyle donatılırken gelişmiş teknik ekipmanlarla donatılan Film Atölyesi, Kurgu Laboratuvarı hem prodüksiyon hem de post-prodüksiyon aşamalarını deneyimlemektedirler.

Bölüm Hakkında

Fakülte Duyurularıİstanbul Arel Üniversitesi

Duyurular, Haberler, Etkinlikler

Arel Duyurular


 

 

Arel Etkinlikler


 

 

Basında Arel


 

 

Arel Haberler