fbpx
Fen-Edebiyat Fakültesi

STK’lar ile İş Birliği Halinde Yürütülen Araştırma Projeleri

Moleküler Biyoloji ve Genetik

AKADEMİK

FAKÜLTELER
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
  • BERBER E, “Maturity-onset Diabetes of the Young 3 (MODY3)’ün moleküler patolojisinde ve ayırıcı klinik tanısında miRNA’ların fonksiyonel rolününün araştırılması”, TUBİTAK – 113S217, Yürütücü Bütçe: 447.100 TL, 2013 – 2016.
  • BERBER E, “Türkiye’de Maturity-onset Diabetes of the Young (MODY)’ın moleküler ve genetik analizi: HNF1A aday mutasyonlarının fonksiyonel karakterizasyonu ve MODY şüpheli Türk hastalarda sorumlu genin ekzom dizileme yöntemi ile belirlenmesi”, TUBİTAK – 113S218, Danışman Bütçe: 239.250 TL, 2013 – 2016.
  • BERBER E, “Von Willebrand Faktör Geninin Moleküler Genetik Analizi ile Türk Tip 2 Von Willebrand Hastalığının Genetik Etiyolojisinin Belirlenmesi ve Von Willebrand Hastalığının Moleküler Patolojisinin Analizi”, Türk Hematoloji Derneği – 2011-9 Yürütücü 2011 – 2014.
  • BERBER E, “Türk Diyabet Hastalarında MODY’nin genetik etiyolojisinin analizi”, AREL-BAP Projesi- Yürütücü 2011 – 2014.
  • BERBER E, “Von Willebrand Faktör Biyosentezinin Patofizyolojik Mekanizmasının Analizi”, TUBİTAK – 107S320, Yürütücü Bütçe: 169.250 TL, 2008 – 2013.

Bölüm Hakkında

Fakülte Duyurularıİstanbul Arel Üniversitesi

Duyurular, Haberler, Etkinlikler

Arel Duyurular


 

 

Arel Etkinlikler


 

 

Basında Arel


 

 

Arel Haberler